Forsvarer avhandling om fødselsomsorg på landsbygda i Etiopia

Fredag 28. oktober forsvarer Elin Mordal sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag.  Tittelen på avhandlingen er «Fødselsomsorg i rurale Etiopia – kvinners og jordmødres erfaringer og praksis».

Bilde av Elin Mordal.

Elin Mordal forsvarer sin avhandling om fødselsomsorg i rurale Etiopia.

Bakgrunnen

Interessen for fødselsomsorg i Etiopia startet med at sykepleierutdanningen ved HiMolde sendte studenter på utvekslingsopphold ved Universitetet i Hawassa i Etiopia, der de blant annet hadde praksis ved en fødeavdeling. Samarbeidet med Universitetet i Hawassa førte også til at vi sammen gjennomførte et forskningsprosjekt og som igjen var starten på dette doktorgradsprosjektet.

Fødselsomsorg er en viktig del av kvinnehelse i utviklingsland. Altfor mange kvinner dør eller får varige skader i forbindelse med fødsel, og enda flere kvinner har dårlige opplevelser på grunn av mangelfull fødselsomsorg.

Avhandlingen utforsker kvinnenes og jordmødrenes egne erfaringer og opplevelser med fødselsomsorg i et ressursfattig område, der halvparten av kvinnene føder hjemme og halvparten ved små lokale fødeavdelinger. Gjennom intervjuer og observasjoner av kvinner og jordmødre som jobber i Hawassa Zuriya Woreda, kom det fram at kvinnenes tidligere erfaringer, komplikasjoner eller forventninger fra familie og nettverk spilte en viktig rolle for om de uttrykte ønske om å søke profesjonell fødselshjelp. Geografisk avstand og kostnader til transport og medisiner var et hinder for å søke kvalifisert fødselshjelp. Jordmødrenes fokus var overveiende på kvinnenes sikkerhet. Det å rette tiltak inn mot denne utfordringen, er utvilsomt viktig for kvinnene, ettersom trygg fødsel i betydning av overlevelse for mor og barn ble trukket fram som den viktigste grunnen for å søke profesjonell fødselshjelp. Det kan likevel se ut til at det store søkelyset på overlevelse har ført til at et fødselsomsorgstilbud med klare mangler har blir akseptert.

Prøveforelesningen siste hinder

Før Elin Mordal kan forsvare avhandlingen, skal hun avholde en prøveforelesning med tittelen "Vurdering av kvalitet i fødselsomsorgen; metodiske betraktninger".  Denne starter kl. 10.15. Les mer om disputasen her.

Publisert 24. okt. 2022 13:40 - Sist endret 24. okt. 2022 13:43