Høgskolen i Molde får lov til å inngå leiekontrakt på Campus Kristiansund

Høgskolen i Molde har fått positivt svar fra Kunnskapsdepartementet vedrørende leiekontrakten med Devoldholmen Utvikling AS. Dermed er siste hinderet passert for en avtale om framtidig flytting til Campus Kristiansund.

Illustrasjonsbilde av Campus Kristiansund

Illustrasjonsbilde: Pir II Arkitekter

Høgskolen i Molde har fått positivt svar fra Kunnskapsdepartementet vedrørende leiekontrakten med Devoldholmen Utvikling AS. Dermed er siste hinderet passert for en avtale om framtidig flytting til Campus Kristiansund.

I svaret framgår det at Kunnskapsdepartementet samtykker til at Høgskolen i Molde kan inngå den fremforhandlede leiekontrakten. Saken har vært forelagt Kommunal- og distriksdepartementet, som ikke hadde merknader. Det betyr at siste hinder er passert og Høgskolen i Molde kan inngå avtale om lokaler for satsningen i Kristiansund i 20 år framover (med opsjoner).

- En leieavtale på denne størrelsen er det lenge siden vi har inngått og det sier noe om ambisjonsnivået vi har for studiestedet sier fungerende høgskoledirektør Øyvind Sørensen

- Dette er svært gledelig. Vi ser frem til signering av leieavtalen og det videre arbeidet frem til innflytting kan skje, bekrefter rektor Steinar Kristoffersen.

Viktig signering for den videre prosessen

Utleier Devoldholmen Utvikling AS er veldig fornøyde med at det gikk så raskt å avklare høgskolens leieforhold også på departementsnivå. Det har mye å si for den videre framdriften for Campus Kristiansund.

- Nå er vi klare til å kjøre på med den videre byggeprosessen, og regner med å starte riving og forberedelser på tomten om ganske kort tid, sier daglig leder Kristin Haug Lund. Vi har hatt et godt og konstruktivt samarbeid med HiMolde, og nå gleder vi oss til signering av leiekontrakt og et videre spennende samarbeid mot innflytting i Campus Kristiansund i 2024 sier Haug Lund.

- Dette er en flott dag for Campus Kristiansund! En av de aller viktigste brikkene er nå formelt avklart, og vi kan fokusere enda mer på å bygge innhold og samarbeid mellom aktørene fram mot åpning høsten 2024, sier Roland Mauseth, prosjektleder for Campus Kristiansund hos Møre og Romsdal fylkeskommune.

Selve signeringen av avtalen vil skje i nærmeste framtid i Kristiansund.

Kontaktinfo:

  • Bente Weiseth Frantzen, Høgskolen i Molde, Prosjektleder Mob: 478 79 658
  • Steinar Kristoffersen, Høgskolen i Molde, Rektor, Mob: 926 69 831
  • Øyvind Sørensen, fungerende høgskoledirektør, Mob: 922 67 076
  • Kristin Haug Lund, Daglid leder Devoldholmen Utvikling AS, Mob: 951 90 215
  • Roland Mauseth, Møre og Romsdal Fylkeskommune, Prosjektleder Campus Kristiansund, Mob: 917 21 401
Av Jens Petter Straumsheim
Publisert 20. jan. 2022 11:25 - Sist endret 20. jan. 2022 11:25