Introkurs for nye studenter ved LOG og ØS

Avdeling for logistikk (LOG) og avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (ØS) arrangerer introduksjonsdag for alle nye års- og bachelorstudenter mandag 22. august i Molde og Kristiansund.

Hensikten er å gjøre studiestarten så enkel og effektiv som mulig slik at du kan nå dine planlagte studiemål. Vi anbefaler derfor sterkt at du deltar på introduksjonsdagen.
Molde kl 1015-1200 (introseminar) + 12.15 - 14.00 (studieteknikk).

Molde kl 1015-1200 (introseminar) + 1215-14 (studieteknikk)

Studieprogram

Studieleder/faglærer

Rom

Bachelor i logistikk og SCM

Bård Inge Pettersen

A-2.043+44

Bachelor i politikk, juss og administrasjon

Sølve Mikal Nerland

B-136

Bachelor i Sport Management

Kjell Marius Herskedal

A-0.071

Bachelor i rettsvitenskap

Odd Anders  Bøyum-Folkeseth

A-2.116

Årsstudium i idrett og adventure

Ole Martin Kleivenes

A-2.136

Bachelor i IT og digitalisering

Årsstudium i IT

Ketil Danielsen
 

B-138

Årsstudium i organisasjon og personalledelse

Tonje Hungnes

A-2.135

Bachelor i økonomi og administrasjon

Årsstudium i bedriftsøkonomi

Knut Peder Heen

A-1.058

Kristiansund kl 1015-1200 (introseminar) + 1215-14 (studieteknikk)

Studium

Studieleder

Rom

Bachelor i marin logistikk

Øystein Klakegg

K150

Årsstudium i juss og økonomi

Marianne Glærum

K110

Bachelor i petroleums logistikk og økonomi

Terje Bach

K116

Bachelor bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

Morten Svindland

K151

Kl 1215 – 1400 Kurs i studieteknikk

Kurset gjennomføres digitalt med kursholder Olav Schewe. Kurset har fokus på studieteknikk og metoder for økt motivasjon og bedre læring. Olav Schewe er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole og University of Oxford. Han har blant annet skrevet boken «Superstudent» og er en populær kurs- og foredragsholder.

I tillegg til hovedforedraget med tema «hvordan lære effektivt» 22.8, tilbys følgende oppfølgingskurs:

  • Onsdag 21. september 12.15-14.00: Hvordan ta bedre notater
  • Onsdag 5. oktober 12.15-14.00: Hvordan lese effektivt
  • Onsdag 2. november 12.15-14.00: Hvordan lykkes med eksamen


Alle gjennomføres som webinar (se www.Molde.Supers.no eller lenke i Canvas). Studenter kan også møte på undervisningsrom K150/151 (Kristiansund) og B138 (Molde).

 

 

 

 

Publisert 19. aug. 2022 11:08 - Sist endret 22. aug. 2022 10:27