Statistisk sentralbyrå tar tempen på studentlivet

Hvor mye studerer du, og hvor mye har du å rutte med sammenlignet med andre europeiske studenter? I Eurostudent-undersøkelsen spør SSB om temaer som påvirker studiehverdagen din. 

Studenter fra nærmere 30 europeiske land deltar i Eurostudent-undersøkelsen, og resultatene gir viktige svar på studenters studiesituasjon og økonomiske vilkår.

I Norge er 24 000 studenter trukket ut til webundersøkelsen som gjennomføres av SSB i april/mai 2022. Undersøkelsen finansieres av Kunnskapsdepartementet.

Visste du dette om studenter i Norge?

Eurostudent-undersøkelsen blir gjennomført hvert tredje år. Det er femte gang undersøkelsen blir gjennomført i Norge, og dette er noen av resultatene fra forrige gang:

Visste du at …
… hver fjerde student i Norge har barn? I Nederland har kun 4 prosent av studentene barn.

 … jobbinntekter står for en økende andel av studenters inntekter? 53 prosent av de totale inntektene til borteboende studenter er inntekter fra jobb. 

… studenter i Norge føler seg dårligere forberedt på arbeidslivet enn studenter i Sverige og Finland?

Derfor er dine svar viktige

Svarene dine er viktige for å forstå studenters studiesituasjon i 2022, og jo flere som svarer på undersøkelsen, desto sikrere blir resultatet.

Eurostudent er også et nyttig verktøy for studenter, der de kan sammenligne sin egen situasjon med hvordan studenter i 30 andre europeiske land har det. Videre kan studentmedier og studentorganisasjoner få kunnskap om studenttilværelsen i andre land og finne faktaopplysninger til artikler og debatter.

SSB publiserte en rekke artikler om resultatene fra den syvende runden av undersøkelsen, som du kan finne her: https://www.ssb.no/utdanning/hoyere-utdanning/den-europeiske-studentundersokelsen.

Dersom du er interessert i internasjonale resultater, kan du finne rapporter og en database her:  http://eurostudent.eu/.

Publisert 2. mai 2022 10:34 - Sist endret 2. mai 2022 10:34