Studiebarometeret 2021: Høgskolen i Molde omtrent på landsgjennomsnittet

I dag legger NOKUT frem resultatene for Studiebarometeret. Høgskolen i Molde har stort sett samme tall som fjoråret, men i motsetning til de andre institusjonene (med unntak av Universitetet i Stavanger) scorer høgskolen litt høyere på total tilfredshet enn ved forrige undersøkelse.

Se tallene fra undersøkelsen her.

- Vi er glade for å gå opp på total tilfredshet. Samtidig så viser også undersøkelsen at vi kan forbedre oss på andre områder. Vi har tidligere brukt tilbakemeldinger på studiebarometeret til å gjøre endringer for studentene våre. Tilbakemeldingene deres er viktige for oss, sier rektor Steinar Kristoffersen.

Opplever HiMolde som relevant for arbeidslivet

Studentene våre sier i undersøkelsen at de har lært å formidle egen kompetanse til arbeidsgivere og at de får god informasjon om hvordan kompetansen kan brukes i arbeidslivet. I tillegg mener studentene ved Høgskolen i Molde at de møter bedre forberedt til undervisningen enn den gjennomsnittlige studenten på landsbasis.

Om undersøkelsen

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse som ble gjennomført for niende gang i 2021. Her kan studentene gi karakter fra 1 til 5 på ulike sider av studiene og studiehverdagen. De fleste spørsmålene er uendret over tid, slik at institusjonene kan følge utviklingen over lengre perioder. I 2020 ble det også inkludert en egen bolk om studentenes situasjon under pandemien. Her kan tilbakemeldingene fra studentene tyde på at HiMoldestudentene er mer tilfreds med tilretteleggingen under pandemien enn landsgjennomsnittet.

Publisert 8. feb. 2022 10:05 - Sist endret 8. feb. 2022 10:05