Forskningsseminar: Fra aktiv og passiv dødshjelp til eutanasi og behandlingsbegrensning

Forskningsgruppen Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende arrangerer et åpent fag- og forskningseminar med temaet "Fra aktiv og passiv dødshjelp til eutanasi og behandlingsbegrensning"

Program

Dato

Aktivitet

Foreleser

Sted

Mandag 10. desember

Tema – Fra aktiv og passiv dødshjelp til eutanasi og behandlingsbegrensning

 

 

HiMolde

A-2.005

13.00 – 14.00

Hva sier loven?

Lovgivning knyttet til eutanasi og legeassistert selvmord, beslutningsprosesser ved begrensing av livsforlengende  

Høgskolelektor i juridiske fag og medlem av etisk komite Helse-MR

Georg Inge Iversen Panzer

 

14.00 – 15.00

-inklusiv spm og diskusjon

Norske sykepleieres holdninger til og eventuelle erfaringer med forespørsel fra uhelbredelig syke pasienter om hjelp til eutanasi eller assistert selvmord

PhD-kandidat Hege Hol, HiMolde

 

 

15.00 – 15.15

Kaffepause m/kake

 

 

15.15 – 16.00

 

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling i praksis

-Lindrende sedering

PhD-kandidat Bardo Driller og anestesioverlege Gro Blomquist

 

16.00 – 16.45

Diskusjon

 

 

 

 

Arrangør

Forskningsgruppen Omsorg, pleie og behandling av alvorlig syke og døende
Publisert 20. nov. 2018 14:12 - Sist endret 20. nov. 2018 14:12