Innovasjonscamp 2019

Det er klart for Innovasjonscamp for Høgskolen i Molde 21. og 22. mars.

Innovasjonscampen arrangeres av Ungt Entreprenørskap og HiMolde

Innovasjonscampen arrangeres av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal og HiMolde

Dette er en treningsleir i kreativitet og nyskaping. Studentene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.
Oppdraget blir gitt av en bedrift eller organisasjon fra privat eller offentlig sektor. Studentene jobber med oppdraget i grupper på 3-6 studenter og presenterer løsningen for en jury som kårer en vinner ut fra gitte kriterier.

Timeplan 21. mars

 • 09:15 – 09:30 Åpning
 • 09:30 – 10:30 Kreativitetsøvelser/ idebeskrivelse
 • 10:30 – 11:15 Foredrag om tema
 • 11:15 – 11:45 Lunsj
 • 11:45 – 12:00 Oppdraget blir delt ut
 • 12:00: Arbeide med oppdraget/ Informasjon til veiledere
 • 12:45 – 14:30 Veiledning
 • 14:30 – 16:00 Arbeid med oppdraget

Timeplan 22. mars

 • 08:15 – 08:30 Fremmøte og informasjon
 • 08:30 – 11:45 Arbeid med oppdraget/øve på presentasjon
 • 11:45 – 12:00 Lunsj
 • 12:00 – 14:00 Presentasjon, maks 3 minutt pr gruppe
 • 14:00 – 14:30 Foredrag
 • 14:30 – 15:00 Premieutdeling

Disse kullene deltar

Studie Semester Studieleder
Sykepleie 4 Else Jørgensen
Vernepleie 6 Hans Petter Iversen
Bachelor SCM 2 Olav Hauge
Bachelor Øk-Adm 2 Knut Peder Heen
Bachelor Sport Management 2 Kjell Marius Herskedal
Bachelor Juss og Adm 2 Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Årsstudiet i Idrett & Adventure 2 Kjell Marius Herskedal
Årsstudiet i Statsvitenskap 2 Odd Anders Bøyum-Folkeseth
Årsstudiet i Bedriftsøkonomi 2 Knut Peder Heen

Fri fra forelesning

Det er ingen forelesninger eller øvingstimer ved HiMolde, for studentene som skal delta 21. og 22. mars.

Studenter som ikke kan delta på innovasjonscampen, må skrive et refleksjonsnotat på 3 sider om temaet, som skal leveres innen 21. april. – Individuell innlevering og uten veiledning.

Publisert 13. mars 2019 13:25 - Sist endret 18. mars 2019 15:10