Kurs i tjenestedesign

Kurs over 4 dager i tjenestedesign ved Høgskolesenteret i Kristiansund. Få kunnskap om tjenestedesign som tenkning – og tilnærming i ulike endrings – og innovasjonsprosesser.

Tjenestedesign

Vi gleder oss til å kjøre i gang en ukes bootcamp med den anerkjente portugisiske tjenestedesigneren Pedro Janeiro! Han har utdanning fra anerkjente Standford University og er en av flere tjenestedesignere i «Design Thinkers Group». Det blir ei uke med høyt tempo og lange, men artige dager. Dere vil få kunnskap om tjenestedesign som tenkning – og tilnærming i ulike endrings – og innovasjonsprosesser. I tillegg blir dere utfordret til å jobbe både selvstendig – og i grupper. Det er bare å glede seg til en uke med fullt fokus på tjenestedesign!

Fortløpende påmelding etter førstemann til mølla-prinsippet.

KURSET ER FULLTEGNET. 

Dato:
Uke 10. 4. - 7. mars 2019

Kurssted:
Høgskolesenteret i Kristiansund

Kursavgift:
1 000,- NOK

Fagansvarlig:
Trude Fløystad Eines
Tlf 712 14 075
Mob 926 09 144

Hør hvorfor du burde ta kurset  fra en av våre tidligere studenter 

I løpet av en ukes bootcamp vil du få verktøy til å identifisere og forstå brukerne/ kundene sine reelle behov. Brukerinvolvering, tverrprofesjonelt samarbeid og kreative og samskapende prosesser mellom mange aktører bidrar ofte til bedre løsninger i endring – og innovasjonsprosesser.

Hva er tjenestedesign?

Tjenestedesign er en faglig disiplin med røtter i industridesign.
Mens industridesign handler om å utvikle brukervennlige
produkter, handler tjenestedesign om å organisere gode
brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter (det kan f.eks.
være nettsider og kundesentre). Med bruk av tjenestedesign
organiseres tjenestene ut fra brukerens behov og ikke systemets
behov.

Tema

  • Brukerbehov i sentrum for endrings – og innovasjonsprosesser
  • Innsiktsarbeid
  • Brukerreiser
  • Praktiske verktøy
  • Samskaping/cocreation
  • Prototyping
  • Testing
  • Helhetlig tilnærming i endrings – og innovasjonsprosesser
  • Visualisering
Publisert 18. des. 2018 11:00 - Sist endret 22. feb. 2019 08:35