Styremøte 1/19

Høgskolestyret har sitt første styremøte i 2019, tirsdag 12. mars.

På sakskartet står bl.a. behandling av årsregnskapet og årsrapport for 2018, tidelingsbrev og revidert budsjett for 2019, kvalitetshåndbok og ikke minst diskusjonssaken om ny strategi for HiMolde.

Les mer om styresakene på:

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/HIMOLDE/Meetings/Details/245486

Publisert 7. mars 2019 10:08 - Sist endret 7. mars 2019 10:08