Seminar: Bærekraft og risiko - Organisasjoners roller i den store omstillingen. AVLYST

Det planlagte seminaret er dessverre avlyst grunnet den pågående økningen i korona-pandemien.  Vi håper vi kan komme tilbake med et nytt arrangement på et senere tidspunkt.

Bilde av isflak ved Grønland.

Isflak ved Grønland. (Colourbox.com)

Hvordan går det med omstillingen?

Hva krever den egentlig av oss og våre mange ulike organisasjoner? Hvordan må vi tenke og handle annerledes for å forholde oss aktivt til de økende risikoer fra klimaendringer og
økosystemiske sammenbrudd?

Program

Dagen byr på foredrag og samtaler, utvikling av nettverk, lunsj og
paneldebatt. Det vil handle om følgende tema:

 • Anne Karin Sæther: 'Oljen og omstillingen'.
 • Jacob Taarup-Esbensen: 'Risikostyring og beredskab'
 • Torun Fretheim: 'Grønn finans: Bærekraft eller markedsføring?'
 • Christina Berg Johansen: 'Tidsperspektiver og transformasjoner'
 • TBD om omstilling i praksis: strategi, forretning og klimarisiko

Foredragsholdere

 • Anne Karin Sæther, forfatter til boken ‘De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen.’
 • Jacob Taarup-Esbensen, førsteamanuensis ved Københavns Professionshøjskole, postdoc ved UiS og risikoforsker innenfor gruvedrift og olje i bl.a. Norge og Grønland.
 • Torun Fretheim, førsteamanuensis ved NMBU og forsker i bærekraftig finans,  porteføljeforvaltning og risikostyring
 • Christina Berg Johansen, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde og forsker i tid, organisasjonsstrategi og forholdet mellom sivilisasjon og natur.
 • TBD: Foredragsholder med innsikt i strategi, forretning og klimarisiko
 • Ordstyrer: Lise Lillebrygfjeld Halse, professorstipendiat ved Høgskolen i Molde og nestleder i Sustainable Societies Foredragsholdere

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Varig forsikring, Nordmøre og Romsdal og Høgskolen i Molde.

 

Publisert 23. okt. 2020 14:02 - Sist endret 11. nov. 2020 07:56