2021

Kommende

Tid og sted: 4. mars 2021 08:0010:00, Microsoft Teams

I denne utgaven av Kompetansefrokost retter Møreforsking fokus mot vekst i havbruksnæringen.

Nordmøre har en betydelig havbruksnæring med tilhørende leverandørindustri. Et viktig virkemiddel for videre vekst er samhandling og kunnskapsoverføring. Næringsklynger har en sentral rolle, og i dette seminaret har vi invitert et utvalg klynger som vi mener er relevant for å bidra til samarbeid og vekst i havbruksnæringen på Nordmøre og Norge i sin helhet. I tillegg har vi med oss en suksessrik havbruksaktør på Nordmøre som vil belyse hvordan næringen selv ønsker at klynger kan bidra til videre vekst.

Annonse for seminaret.
Tid og sted: 8. mars 2021 14:0015:00, Digital konferanse

På selveste kvinnedagen ønsker vi nok en gang velkommen til Rekk opp hånda jenter! En inspirasjonsdag for kvinner i alle aldere!

Tid: 28. mai 2021 13:0014:00

Vi inviterer med dette til årets bacheloravslutning for sykepleiere og vernepleiere.  På grunna av koronasituasjonen er det ennå uklart om det vil bli et fysisk arrangementet eller om det skal streames via nett.

Tidligere

Tid og sted: 18. feb. 2021 10:0014:00, Digital konferanse

Molde Næringsforum, Høgskolen i Molde og IT-bedriftene som er med i partnerskapsavtalen har gleden av å ønske velkommen til den første INIT Molde - teknologikonferansen for deg som vil lære, bli inspirert og henge med!

Tid og sted: 2. feb. 2021 10:0014:00, Digitalt møte

HiMolde avholder ordinært styremøte, tirsdag 2. februar.

Tid og sted: 29. jan. 2021 08:0010:00, Digitalt møte

Digitalt frokostmøte