FoU-dagen: Offentlige anskaffelser

Årets FoU dag arrangeres av Anskaffelsesakademiet, med Høgskolen i Molde som vertsinstitusjon.  Formålet med denne dagen er å vise frem hva akademia gjør av forskning og undervisning innen offentlige anskaffelser. 

Arrangementet er både fysisk og digitalt.

Meld deg på FoU-dagen i Offentlige anskaffelser her

Program

Onsdag 24. november 

12:00 - 13:00 Lunsj og registrering
13:00 Velkommen v. Deodat Mwesium og Geir Arne Svenning
13:00 - 13:40

"Bærekraftige offentlige anskaffelser - festtale eller realitet? En status sett fra næringslivet."
Daglig leder Sigmund Aandstad, Pipelife Norge

13:40 - 14:00

"Kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser - Utfordringer og beste praksis"
Førsteamanuensis Deodat Mwesiumo og masterstudent Mikael Worren, HiMolde

14:00 - 14:15 Pause
14:15 - 14:35

”Innovation och upphandlad kollektivtrafik - beställarperspektiv"
Professor Lisa Hansson, HiMolde

14:35 - 15:00

"Domstolskontroll av det innkjøpsfaglige skjønn"
Stipendiat Hallgrim Fagervold, UiB

15:00 - 15:15 Pause
15:15 - 16:15

Kåring av årets masteroppgave fra Anskaffelsesakademiet 2021
v. Barbro Bottheim

16:15 - 16:20          

Kaffe
16:20 - 16:40 "Gjennomføring av offentlige anskaffelser - Viktigheten av kunnskap og kompetanse" Førsteamanuensis, Malin Arve, NHH
16:40 - 17:00 "OA og Corona"     Professor Luitzen de Boer, NTNU
17:00 Avslutning dag 1.  v. Malin Arve, styreleder i Anskaffelsesakademiet


Torsdag 25. november 

09:00 Velkommen v. Deodat Mwesiumo  og Geir Arne Svenning
09:15 - 09:35

"FORAN prosjektet"
PhD student/ stipendiat Hilde Sætertrø, NTNU

09:35 - 10:00 "Achieving sustainability goals through public procurement: Does structure follow strategy in Norwegian public sector organizations?"
Førsteamanuensis Jan Ole Similä, Nord Universitet
10:00 - 10:15    

Kaffe

10:15 - 10:35

"Innovasjon i offentlig sektor" 
Førsteamanuensis Petter Gullmark, Nord Universitet

11:00 - 12:00 Lunsj og avslutning av årets F&U dag

Publisert 15. nov. 2021 12:55 - Sist endret 25. nov. 2021 08:29