Gjesteforelesning med Ole Henrik Magga

Høgskolen i Molde , Foreningen Norden, Molde og omegn lokallag, og Romsdalsmuseet inviterer til åpen gjesteforelesning med tidligere sametingspresident, professor Ole Henrik Magga:
«Viktige hendelser i samisk historie i Norge»

Bilde av Ole Henrik Magga

Foto:Ole Henrik Magga.

Det er få nordmenn som har hatt så stor politisk innflytelse i Norge, i Polarområdene og i verden, som Ole Henrik Magga. For vel 50 år siden begynte hans kamp for samenes rettigheter, og siden fulgte samarbeidet med andre urfolk for å vinne tilbake rettigheter til egne ressurser og retten til å bruke eget språk. Det kulminerte i opprettelsen av  FNs Permanente forum for urfolkssaker (UN Permanent Forum on Indigenous Issues, UNPFII) i 2002, der han ble første leder. Magga var medlem av Verdenskommisjonen for kultur og utvikling (World Commission on Culture and Development 1993-95)

I hans generasjon ble samiske barn sendt til internatskoler der det var forbudt å snakke samisk.  I 1986 ble han den første same som tok doktorgrad i samiske språk, deretter professor, først ved Universitetet i Oslo i 1987–1990, så ved Universitetet i Tromsø, og fra 1997 ved Samisk Høgskole i Guovdageaidnu der han nå er professor emeritus.

I Norge er Ole Henrik Magga særlig kjent som første president av Sametinget, som ble opprettet i 1989. Dette var få år etter Alta-kampen, der han i årene 1980-1985 hadde vært formann for Norske Samers Riksforbund (NSR), Norges største samepolitiske organisasjon.
Ved Høgskolen i Molde er vi svært glade for å få besøk av professor Ole Henrik Magga, og for å kunne tilby denne åpne forelesningen fredag 25. november kl 13.00-13.45 på Krona. Det blir anledning til å stille spørsmål etter forelesningen.

OBS: Kun plass til max 87 i Auditoriet.

Publisert 7. nov. 2022 08:18 - Sist endret 22. nov. 2022 11:10