Arrangement - Side 2

Tid og sted: 13. nov. 2019 08:30, A-1.025

Recovery i pakkeforløpenes tid - standardisering eller individuell tiplasning?  

Bilde av May Helen Midtbust.
Tid og sted: 8. nov. 2019 10:1514:30, NTNU i Ålesund, Auditorium Brosundet

May Helen Midtbust ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem  - helsepersonells og pårørendes erfaringer"

Tid og sted: 25. okt. 2019 09:2015:00, Room A-1.025

Welcome to the first Molde workshop on Sports Analytics.

Picture of Axel Merkel
Tid og sted: 10. sep. 2019 10:1515:00, Room A-1.025

Axel Merkel will be defending the thesis “Container port infrastructure in the European Union: Inter-port competition, investment appraisal and the measurement of efficiency” for the PhD degree in Logistics at Molde University College.

Foto av Axel Merkel
Tid og sted: 10. sep. 2019 10:1515:00, Room A-1.025

Axel Merkel vil holde prøveforelesning og forsvare sin avhandling for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.  Avhandlingens tittel er “Container port infrastructure in the European Union: Inter-port competition, investment appraisal and the measurement of efficiency”

Tid og sted: 10. sep. 2019 10:0016:00, A-1.020 Store auditorium

I Norge rammes hver dag rundt 40 mennesker av slag. Bedre medisinsk behandling innebærer at pasientene tilbringer kortere tid på sykehus, men mange vil ha sammensatte behov som krever langvarig oppfølging.

Tid og sted: 26. aug. 2019 10:1515:00, Room A-1.025

PhD-Candidate Yauheni Kisialiou will be defending the thesis "Periodic Supply Vessel Planning under Uncertainty" for the PhD degree in Logistics at Molde University College

Tid og sted: 28. juni 2019 09:0013:30, Rom A-1.020

Parallel Sessions 24 - 26 and Closing of the Conference

List of Abstracts

Tid og sted: 27. juni 2019 09:0019:30, Rom A-1.020

Parallel Sessions 17 - 23

List of Abstracts

Tid og sted: 26. juni 2019 08:0019:30, Rom A-1.020

Parallel Sessions 9 - 16

List of Abstracts

Tid og sted: 25. juni 2019 08:0016:45, Rom A-1.020

Parallel Sessions 1 - 8 and Symposium 1

List of Abstracts

Tid og sted: 24. juni 2019 14:0020:00, Rom A-1.020
Tid og sted: 24. juni 2019, Molde Campus

Joy, suffering and death - understanding contrasting existential phenomena in the lifespan.

Tid og sted: 4. juni 2019 10:1515:00, Room A-1.025

PhD-Candidate Ning Lin will be defending the thesis "The performance of upstream buyer consolidation in China-Scandinavian containerized trades" for the PhD degree in Logistics at Molde University College

Tid: 3. juni 2019 11:0014:00

Sett av dagen og meld deg på!

Tid og sted: 7. mai 2019 13:1515:15, A-1.020

Videreutdanninga Habilitering og miljøarbeid ved Høgskolen i Molde har gleden av å invitere fagfeltet, studenter og andre interesserte til gratis foredrag med Stian Orm og Jon Arne Løkke. 

Trollstigen
Tid og sted: 6. mai 2019 09:15, A-2.005

The main purpose of this course is to give an overview of the development of logistics through time. Some topics like purchasing, transportation, inventory theory, vehicle routing, and production theory will be highlighted. You could find more about the course content here.  

Tid og sted: 26. apr. 2019 10:0015:00, A-22.116

Bakgrunnen for fagdagen er kravene fra Kunnskapsdepartementet om å endre profesjonsutdanningene (herunder vernepleierutdanningen) slik at de blir bedre og mer i samsvar med brukernes og tjenestenes behov. 

Alle utdanningsinstitusjonene må lage nye fagplaner og utdanninger i tråd med de nye kravene. Dette vil vi diskutere med praksisfeltet.

Foto: Jeanette Varpen Unhjem
Tid og sted: 8. apr. 2019 10:1516:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo

Jeanette Varpen Unhjem ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde, og Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Nurses’ experiences of professional boundaries in mental health care". 

Photo of Deodat Mwesiumo
Tid og sted: 5. apr. 2019 10:1516:00, Room A-1.025

Deodat Edward Mwesiumo will be defending the thesis "Conflicts, detailed contracts, and acquiescence in tourism interfirm exchanges" for the PhD degree in Logistics at Molde University College

Ph.d.-student Deodat Edward Mwesiumo
Tid og sted: 5. apr. 2019 10:1516:00, Rom A-1.025

Deodat Edward Mwesiumo vil holde prøveforelesning og forsvare sin avhandling for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.  Avhandlingens tittel er "Conflicts, detailed contracts, and acquiescence in tourism interfirm exchanges"

Ph.d.-student Wiljar Hansen.  Foto: TØI
Tid og sted: 26. mars 2019 10:1516:00, Rom A-1.025

Wiljar Hansen at TØI will be defending the thesis "Transport and the Spatial Economy: Developing a Spatial Computable General Equilibrium model for analysis of wider economic impacts" for the PhD degree in Logistics at Molde University College

Ph.d.-student Wiljar Hansen
Tid og sted: 26. mars 2019 10:1516:00, Rom A-1.025

Wiljar Hansen vil holde prøveforelesning og forsvare sin avhandling for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.  Avhandlingens tittel er "Transport and the Spatial Economy: Developing a Spatial Computable General Equilibrium model for analysis of wider economic impacts"

Tid og sted: 22. mars 2019 10:1516:00, HiMolde, rom B-137

Ole Kristian Hoemsnes Berg ved Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Blood flow regulation and cost of muscle contraction during small muscle mass endurance performance"

Professor David Poole
Tid og sted: 21. mars 2019 12:0013:00, Rom B-137

HiMolde har gleden av å inviterer til gjesteforelesning med en av verdens ledende forskere på treningsfysiologi, professor David Poole fra Kansas State University.