Arrangement - Side 3

Tid og sted: 8. okt. 20209. okt. 2020, Molde Campus
Tid og sted: 29. sep. 2020 08:0010:00, Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund, Høgskolesenteret, Industriveien 18, Løkkemyra, Rom 150/151

Kan gode forskningsprosjekter bidra til at norsk havbruk femdobles?

Denne muligheten ønsker vi å se nærmere på sammen med lokalt næringsliv. Vi serverer frokost med faglig innhold og orienterer blant annet om vårt arbeid med TTO - Technology Transfer Offices. Høgskolen i Molde, studiested Kristiansund  og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til marin frokost med fokus på forskning og høyere utdanning.

Bilde av Erlend Vik
Tid og sted: 25. sep. 2020 10:1515:00, A-1.020

Erlend Vik ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste”.

Tid: 23. sep. 2020 13:0016:00

Professor Alessio Malizia will give a one week seminar for master students in Logistics at Molde University College. We are happy to offer a 3 hour mini seminar during this week.  Suited for businesses and others who are interested.

Tid: 14. sep. 2020

The overall aim of the course is to develop student's competencies in researching, analyzing and managing performance in supply chains.

Bilde av Kjellaug Klock Myklebust
Tid og sted: 11. sep. 2020 10:1515:00, Rom A1-020

Kjellaug Klock Myklebust ved HiMolde, Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Rapporteringer av miljøterapeutiske interaksjoner i sykepleiedokumentasjon. - En «mixed methods» studie i psykisk helsevern”.  Prøveforelesningen og disputasen er åpen for publikum, men av plasshensyn og smitteforebygging er det viktig at alle som skal delta melder seg på via nettskjema (frist 7.9.20).

Picture of Kristina Kjersem
Tid og sted: 14. aug. 2020 16:1515. aug. 2020 23:59, Via Zoom

Kristina Kjersem will be defending her thesis "Contributing to Resolving a Project Planning Paradox in ETO: From plan to planning" for the PhD degree in Logistics at Molde University College - Specialized University in Logistics.

Rebecca Glavee-Geo. Photo: Private.
Tid og sted: 18. juni 2020 15:1523:59, Via Video-link on Youtube

Rebecca Glavee-Geo will be defending her thesis for the PhD degree in Logistics at Molde University College. The title of the thesis is "Managing Transaction Cost Escalation in Public Sector Procurement: An Empirical Study of Ghana"

Tid: 7. mai 2020 10:1515:00

Markus Brachner vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Markus Brachner.  Photo: Private.
Tid og sted: 6. mai 2020 10:1516:00, Via Video-link

Markus Brachner will be defending his thesis for the PhD degree in Logistics at Molde University College. The title of the thesis is "Evaluating and Optimizing an Emergency Response System for Helicopter Transportation in the Arctic Region"

Tid og sted: 25. feb. 2020 08:3026. feb. 2020 15:00, Øvingsavdelingen
Picture of Morten Svindland
Tid og sted: 16. jan. 2020 10:1515:00, Molde Campus, Room B-138

Morten Svindland will be defending the thesis "Towards Sustainable Short Sea Container Transports" for the PhD degree in Logistics at Molde University College.

Bilde av Bø Vatnar
Tid og sted: 15. jan. 2020 12:1513:00, Rom B-138

Velkommen til åpen tiltredelsesforelesning med professor Solveig Karin Bø Vatnar

Tid og sted: 4. des. 2019 09:3016:00, Scandic Alexandra Molde

Avslutningsseminar for forskningsprosjektet Manufacturing Network 4.0

Tid og sted: 13. nov. 2019 08:30, A-1.025

Recovery i pakkeforløpenes tid - standardisering eller individuell tiplasning?  

Bilde av May Helen Midtbust.
Tid og sted: 8. nov. 2019 10:1514:30, NTNU i Ålesund, Auditorium Brosundet

May Helen Midtbust ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU i Ålesund vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er "Idealer og realiteter i palliativ omsorg for personer med alvorlig grad av demens i sykehjem  - helsepersonells og pårørendes erfaringer"

Tid og sted: 25. okt. 2019 09:2015:00, Room A-1.025

Welcome to the first Molde workshop on Sports Analytics.

Picture of Axel Merkel
Tid og sted: 10. sep. 2019 10:1515:00, Room A-1.025

Axel Merkel will be defending the thesis “Container port infrastructure in the European Union: Inter-port competition, investment appraisal and the measurement of efficiency” for the PhD degree in Logistics at Molde University College.

Foto av Axel Merkel
Tid og sted: 10. sep. 2019 10:1515:00, Room A-1.025

Axel Merkel vil holde prøveforelesning og forsvare sin avhandling for graden Ph.D. in Logistics ved HiMolde.  Avhandlingens tittel er “Container port infrastructure in the European Union: Inter-port competition, investment appraisal and the measurement of efficiency”

Tid og sted: 10. sep. 2019 10:0016:00, A-1.020 Store auditorium

I Norge rammes hver dag rundt 40 mennesker av slag. Bedre medisinsk behandling innebærer at pasientene tilbringer kortere tid på sykehus, men mange vil ha sammensatte behov som krever langvarig oppfølging.

Tid og sted: 26. aug. 2019 10:1515:00, Room A-1.025

PhD-Candidate Yauheni Kisialiou will be defending the thesis "Periodic Supply Vessel Planning under Uncertainty" for the PhD degree in Logistics at Molde University College

Tid og sted: 28. juni 2019 09:0013:30, Rom A-1.020

Parallel Sessions 24 - 26 and Closing of the Conference

List of Abstracts

Tid og sted: 27. juni 2019 09:0019:30, Rom A-1.020

Parallel Sessions 17 - 23

List of Abstracts

Tid og sted: 26. juni 2019 08:0019:30, Rom A-1.020

Parallel Sessions 9 - 16

List of Abstracts