Siste frist: Still som styremedlem i avdelingsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap

Høgskolen søker 4 studenter - 2 styremedlemmer og 2 vara - til å delta i avdelingsstyret ved avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Bli med i avdelingstyret for økonomi og samfunnsvitenskap  

Avdelingsstyret er avdelingens øverste beslutningsorgan, og har ansvar for at den faglige virksomheten ved avdelingen holder høy kvalitet.

Verdifull arbeidserfaring 

Å være styremedlem gir verdifull og ettertraktet erfaring for arbeidslivet Du lærer om høgskolen som organisasjon og offentlig forvaltningsorgan, og blir kjent med nye mennesker, både ansatte og studenter. Styrevervet gir deg innflytelse på avdelingens arbeid på områder som er viktig for deg og dine medstudenter. 

Ta del i diskusjonen, vær med på å påvirke, still til valg!

Krav til deg som stiller til valg

•    Du må forberede deg til og delta på styremøtene. 
•    Du må kunne inneha vervet fra 1. november til og med 31. juli 2023. 
•    Arbeidsspråk er norsk - du må beherske norsk flytende, muntlig og skriftlig 
•    Betalt semesteravgift for inneværende semester 

Studenter som er tatt opp og betalt semesteravgift på ett av følgende studieprogram kan stille til valg og har stemmerett: 

 • Bachelor i økonomi og administrasjon
 • Bachelor i rettsvitenskap
 • Bachelor i politikk, juss og administrasjon 
 • Bachelor i Sport Management  
 • Master i økonomi og administrasjon
 • Master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse 
 • Master in Sport Management
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi
 • Årsstudium i juss og økonomi 
 • Årsstudiet i idrett og Adventure
 • Årsstudium i organisasjon og personalledelse

Slik gjøres valget

Skriv et par ord om deg selv, motivasjonen din og at du vil ha navnet ditt på stemmeseddelen til valg@himolde.no innen 14. oktober 2022. 

Valget gjennomføres digitalt 18. og 19. oktober 2022. Lenke til stemmeskjema blir lagt ut i Canvas 18. oktober.

Spørsmål?

Send en e-post til valg@himolde.no   

Publisert 16. sep. 2022 13:51 - Sist endret 12. okt. 2022 10:09