Eksamen høsten 2020

Vårt mål er at du skal få gjennomført dine eksamener på en god måte. Skolen har derfor vurdert at det beste for studentene i høst er at eksamener i hovedsak arrangeres som hjemmeeksamen. Skoleeksamener i september vil foregå som planlagt og ikke endre vurderingsform

Informasjon om vurderingsform vil være tilgjengelig i StudentWeb tidlig i oktober. Alle skriftlige skoleeksamener høsten 2020 vil i hovedsak bli gjennomført som hjemmeeksamen. Muntlige eksamener vil i hovedsak foregå digitalt. I noen få tilfeller vil eksamen måtte arrangeres som skoleeksamen. Skoleeksamener kan bare arrangeres i tråd med gjeldende smittevernregler. Må skolen stenge, vil en skoleeksamen bli omgjort til en hjemmeeksamen om mulig. Om dette ikke er mulig, må eksamen utsettes til skolen kan åpnes igjen.

Hjemmeeksamen vil bli gjennomført på samme dag og samme tid som planlagt skoleeksamen. Skal du laste opp din besvarelse som en pdf fil vil du automatisk få tilleggstid for eventuelle praktiske og tekniske problemer underveis i eksamen. Alle hjelpemidler er tillatt på hjemmeeksamen.

Campus er åpen

Selv om det arrangeres hjemmeeksamener i høst, minner vi om at skolen per i dag er åpen. Du kan lese og oppholde deg på skolen. Du kan møte andre og studere sammen med andre så lenge dere overholder smittevernreglene. Både kantina, klasserom, biblioteket og grupperom kan brukes til å møte andre og studere i. Ansatte ved HiMolde er også tilstede på skolen og ønsker å hjelpe deg om du vil snakke om forberedelser til og gjennomføring av eksamen.

Fusk på eksamen

Alle hjemmeeksamener blir plagiatkontrollert. Sett deg inn i reglene som gjelder. Ulovlig samarbeid, hjelp eller kopiering håndteres som fusk. Ta kontakt med faglærer eller biblioteket i god tid på forhånd om du er i tvil om regler ved sitering eller annet.

Tilrettelegging og fravær ved hjemmeeksamen

Har du fått vedtak om tilrettelegging med utvidet tid på skoleeksamen, får du utvidet tid også ved omgjøring til hjemmeeksamen.

Kan du ikke gjennomføre eksamen, må du sende inn et egenmeldingsskjema som du finner på nettsiden for eksamen. Det er ikke stilt krav til dokumentasjon som vedlegg i skjemaet.

 

Publisert 17. sep. 2020 09:22 - Sist endret 16. nov. 2020 14:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere