Eksamen våren 2020

Vårt mål er at studentene skal få tatt sine eksamener på en god måte denne våren, og at vi skal være klare til å gi de et godt studietilbud til høsten. Vi er nødt til å vise hverandre mye tillit slik situasjonen nå er. Vi ber derfor studentene om å følge nøye med på den informasjonen som gis om eksamen. Eksamensplanen er tilgjengelig i StudentWeb.

Alle skriftlige skoleeksamener våren 2020 vil få en alternativ eksamensform, og vil i all hovedsak bli gjennomført som hjemmeeksamen. I noen tilfeller kan gjennomførte arbeidskrav bli omgjort til vurderingsform, eller gjennomførte deleksamener omgjort til 100%.

Hjemmeeksamen vil bli gjennomført på samme dag som tidligere oppsatt, og blir som hovedregel gjennomført i Inspera, med opprinnelig eksamenstid + inntil 2 timer (for praktiske og tekniske problemer). Alle hjelpemidler er tillatt på hjemmeeksamen.

I noen tilfeller kan eksamen bli muntlig og bli gjennomført på Skype/Zoom eller lignende.

Obligatorisk arbeidskrav

Dere skal oppfylle arbeidskrav slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen. I noen tilfeller kan arbeidskrav gjennomføres etter eksamen innen en gitt frist. Dersom arbeidskravet ikke kan gjennomføres innen rimelig tid, så kan det gis fritak. Faglærer informerer dere om endringer i arbeidskrav i Canvas.

Merk at arbeidskrav kan bli gjort gjeldende som vurderingsform, altså at det kan telle som del av eksamen, eller som hele eksamen. Dette avgjøres av faglærer.

Obligatorisk oppmøte

Krav om obligatorisk oppmøte utgår for resten av semesteret.

Tilrettelegging ved hjemmeeksamen

Alle dere som har fått vedtak om tilrettelegging med utvidet tid på eksamen, får utvidet tid også ved omgjøring til hjemmeeksamen våren 2020.

Fusk på eksamen

Alle hjemmeeksamener vil normalt bli plagiatkontrollert. Sett deg inn i reglene https://www.himolde.no/studier/eksamen/regler-fusk-og-plagiat/index.html

For å unngå problemer med plagiatkontroll fraråder vi klipp/lim fra internett.

Ta kontakt med faglærer om du er i tvil om regler ved sitering eller annet. Gjør dette i god tid på forhånd.

Reglene pålegger oss å håndtere ulovlig samarbeid, help eller kopiering som fusk.

Fravær ved eksamen

Dere leverer egenmelding ved fravær fra eksamen våren 2020, altså trengs ikke melding fra lege.

Hvis du har slik egenmelding, så kan du melde deg opp neste gang eksamen skal gjennomføres. Du må være oppmeldt til eksamen våren 2020, for å få melde deg opp neste gang. Du har vanligvis rett til tre forsøk per eksamen, men hvis du skulle trenge et 4. eksamensforsøk, så kan du søke om dette. Søknaden vil bli innvilget hvis årsaken er koronarelatert.

Vi oppfordrer dere sterkt til å gjennomføre studiene og eksamen så langt som mulig våren 2020. Det vil gjøre det mye enklere når høsten kommer.

Høgskolen vil vurdere å gjennomføre en ekstra eksamensperiode i august/september dersom mange av dere ikke får gjennomført eksamen i våren 2020. Dette vil bli bestemt i slutten av mai.

Publisert 25. mars 2020 15:08 - Sist endret 7. apr. 2020 12:33
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere