Oppdaterte regler ved HiMolde – gjelder umiddelbart

Her følger oppdaterte regler for ansatte og studenter i Molde og Kristiansund om undervisning, eksamen, reisevirksomhet, hjemmekontor tilstedeværelse m.m. (Oppdatert 19.03.20, kl. 23:00)

Undervisning, eksamen, praksis m.m.

 • Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning
 • Høgskolen i Molde avlyser all veiledet praksis for helse- og sosialfagsstudenter, ut semesteret
 • Undervisning på campus avlyses inntil videre for alle studenter ved Høgskolen i Molde, både i Molde og Kristiansund.
 • Studenter skal ikke komme til campus. Men ansatte har lov (men skal helst jobbe hjemme om de kan).  
 • Ytterdører låses, men ansatte kan åpne med nøkkelkort.
 • Studenter bes om å avlyse fester og andre arrangement hvor flere samles.  Dette er i tråd med FHIs anbefalinger og understreker viktigheten av at de som er friske har et ansvar for ikke å spre smitte til mer utsatte grupper.
 • Undervisningen vil så snart det er praktisk mulig på det enkelte emne gjennomføres nettbasert inntil ny beskjed blir gitt. Informasjon om det nettbaserte tilbudet vil bli opplyst på Canvas. Studenter må derfor logge på Canvas og følge med på informasjon som blir lagt ut der av faglærer.
 • Det vil komme informasjon om eksamen og alternative eksamensformer. Følg med på Canvas og nettsiden.

Ansatte som har spørsmål om hvordan de skal gjennomføre sin undervisning i tiden fremover, kontakter sin nærmeste leder. IT-senteret har utarbeidet veiledningsmateriell for digital undervisning, og bistår ved behov så langt de har kapasitet.

Alternative praksisstudier innen helse- og sosialfagene - våren 2020

All ordinær veiledet praksis for helse- og sosialfagstudentene utgår resten av vårsemesteret 2020. Vi vil gjennomføre praksisstudiene på en alternativ måte.

Avdeling for helse- og sosialfag arbeider med alternative løsninger knyttet til gjennomføring av praksis slik at alle studenter får gjennomført studiene sine som planlagt.  

Les mer om alternative praksisstudier og om registrering av sykepleierstudenter

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning – se link https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-endrer-reglene-for-praksis-i-hoyere-utdanning/id2693955/

E-læringskurs i smittevern.  Etter tillatelse fra Helse Midt-Norge

Tilstedeværelse på campus

Campus i Molde og Kristiansund er stengt for studenter og publikum.

Tilbudet ved IT-senter kan bli begrenset i tiden fremover. Mer informasjon på IT-senterets nettsider. Biblioteket stenges fra 12.mars kl 18, men alle bibliotekets digitale tjenester er fortsatt tilgjengelige. Les mer på bibliotekets nettside. Treningsrommet, øvingsavdelingen og sportslaben stenges.

Ansatte kan enten bruke hjemmekontor og/eller fleksible arbeidstider for å redusere tetthet mellom ansatte. 

 • Bruk av hjemmekontor er ikke fritid, og man skal være tilgjengelig for arbeidsgiver i kjernetiden (09.00-14.30) såfremt ikke annet er eksplisitt avtalt med nærmeste leder (herunder uttak av fleksitid og avspasering/ferie). 
  Ansatte som fører timer benytter da koden "Hjemmearbeid"i tidsregistreringen.
 • Generelt gjelder at arbeidsgiver kan pålegge den ansatte nye oppgaver også i situasjon med hjemmekontor. Dette vil være særlig aktuelt når den ansattes opprinnelige oppgaver ikke kan utføres hjemmefra og/eller det er behov for forsterket innsats på enkeltområder.
 • Det kan bli nødvendig med omdisponering av ansatte dersom omfanget av samtidig fravær blir svært høyt. Dette vil kunne innebære at enkelte ansatte vil kunne få andre arbeidsoppgaver enn de han/hun utfører til daglig. Slik omdisponering kan også innebære at man må møte på campus.
 • Les fullstendig melding om fravær og tidsregistrering på Innsiden for ansatte

Alle bør være spesielt oppmerksom på feber, hoste og andre luftveissymptomer. Er du syk med disse symptomene, skal du holde deg hjemme. Når du blir frisk, tar du som ansatt kontakt med din nærmeste leder.

Ansatte i risikogrupper kan få tilpasset arbeidssituasjon i samråd med leder.

Hvis mulig – ta med deg datautstyr hjem

Alle studenter og ansatte bes om å ta med seg bærbar PC hjem slik at det er mulig for alle å ta del i undervisning eller kunne arbeide hjemmefra om det skulle oppstå en situasjon som krever dette. - Ta også med headset om du har.

Møter, arrangementer og sosiale samlinger

Det skal per i dag ikke avholdes fysiske møter og aktiviteter (inkl. ekskursjoner, seminarer og konferanser). Møter skal enten arrangeres via Skype eller avlyses.

Reiser i forbindelse med jobb eller studier 

 • Har du vært i utlandet skal du være hjemme i 14 dager, regnet fra hjemkomst.
 • Det skal ikke gjennomføres tjenestereiser fra 12. mars og inntil ny beskjed blir gitt. Det gjelder både innenlands og utenlands. Alle forskeropphold som er planlagt i tiden fremover avlyses/utsettes.
 • Ingen studenter skal starte sitt utvekslingsopphold fra og med 12. mars og inntil ny beskjed blir gitt. 
 • Eksterne gjesteforskere/gjesteforelesere skal ikke komme til HiMolde inntil ny beskjed blir gitt. 

Reiser i forbindelse med fritiden – ansatte og studenter

Vi anmoder sterkt om at private reiser unngås så langt det lar seg gjøre. Unngå også kollektiv transport, om mulig. Dette for å unngå videre virusspredning. 
Har du vært i utlandet skal du være hjemme i 14 dager, regnet fra hjemkomst.

Molde kommune og flere andre kommuner har innført karantene for personer som kommer tilreisende fra sør-Norge.

Publisert 12. mars 2020 13:47 - Sist endret 19. mars 2020 23:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere