Campusundervisning fra 20. januar

Regjeringen la i går fram de nye nasjonale føringene for smittevern og håndtering av Covid-19, og her framgår det at vi skal fortsette å gi digital undervisning.  Samtidig skal vi også gi studentene et tilbud om campusundervisning der det er mulig. Institusjonene gis frihet til å selv avgjøre når det er mulig, i samråd med lokale helsemyndigheter.  

Campusundervisning ved HiMolde fra onsdag 20. januar

Beredskapsteamet ved Høgskolen i Molde har hatt dette på agendaen i dagens møte og konkludert mer at det er forsvarlig å åpne opp med campusundervisning igjen, gitt at smittesituasjonen i Molde og Kristiansund fortsatt er god, og at få ansatte og studenter er avhengig av kollektiv transport til jobb. Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegene ved begge våre studiesteder, og fått støtte for at undervisning i mindre grupper er greit. 

Godt tilrettelagte campus

Heldigvis er alle våre klasserom og auditorier godt tilrettelagt og merket, slik at tilstrekkelig avstand mellom studentene kan opprettholdes. Derfor trapper HiMolde nå opp den fysiske undervisningen fra og med 20. januar, parallelt med at det gis digital undervisning. Studentene velger selv om de deltar fysisk eller følger forelesningen digitalt, men vi oppfordrer studentene til å møte opp da vi mener det gir merverdi, både faglig og sosialt og at smittevernrådene følges hele tiden.

Skal det være campusundervisning i alle emner? 

I utgangspunktet ønsker vi nå å gi tilbud om campusundervisning i alle emner, men er åpne for at det kan være emner som avviker fra dette. Det kan f.eks. gjelde emner med svært mange møtende studenter, eller samlingsbaserte emner. Studentene må uansett gis god informasjon på Canvas om undervisningsopplegget i det enkelte emnet. 

Publisert 12. jan. 2021 15:01 - Sist endret 19. jan. 2021 12:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere