Julehilsen fra rektor

Det går (ganske snart) mot lysere tider,...

Julehilsen fra rektor

UH-sektoren har på samme måte som resten av samfunnet vært påført en tøff omstilling det siste året. Det har vært krevende både for administrasjonen, de faglige ansatte og studentene. Det gjelder spesielt på praksisfeltet, som har vært forberedt på mange mulige scenarier for utbredelse av covid 19-smitte.

Noen har snakket om corona som den største krisen i vår tid, og slik skjønner jeg veldig godt at det kan oppleves.  For mange er situasjonen ekstremt tøff, fordi den medfører store endringer i arbeidsforhold og personlig frihet. Det har vi full forståelse for. Mange i Norge har mistet inntekt og daglig kontakt med venner og familie. Sånn sett er vi heldige på høgskolen, og i en region som har lavt smittetrykk og relativt milde restriksjoner. Likevel må vi si at pandemien har gjort oss oppmerksomme på en del områder der vi også er sårbare.  

Digitalisering har gått fra å være noe som mange av oss har kunnet ha et avslappet forhold til, til å være både nødvendig og naturlig. Det kommer vi til å ha glede av i fremtiden. Samtidig ser vi at valgfriheten, som vi er vant til å ha, plutselig forsvant. Det er ekstremt anstrengende å bli tvunget inn i et mønster. Muligheten har vist seg mange, men læringskurven har vært bratt. Terskelen for å booke stadig nye møter på Zoom er heldigvis lav – vi trenger å snakke sammen. Men det er også en ny måte å jobbe på, med korte pauser og stor eksponering. Da er det viktig å gi seg selv pusterom og muligheten til fordypning og til å jobbe alene – når det trengs.

Vi er vant til romslighet og forutsigbarhet i vår sektor. Det er det kanskje blitt litt mindre av. I noen grad skyldes det stress. Dessuten er det mange beslutninger som siden mars i vår er tatt under usikkerhet.  Det er også nytt for oss nå at «rådene» vi får f.eks. fra regjeringen skal forstås som pålegg, og ikke retningslinjer. Og ikke alle rådene har lang varighet eller er innbyrdes konsistente. Det er det vanskelig å forholde seg til. Jeg er imponert over den smidigheten som organisasjonen vår har kunnet mobilisere, og vil takke alle som har jobbet mye mer enn vi hadde kunnet forvente og, til dels godt utenfor komfortsonen, gjort sitt ytterste for studentene, arbeidslivet og sine kolleger. 

Noen har heldigvis opplevd det siste halve året som annerledes på en god måte også, med mer tid til fordypning og en mulighet til å eksperimentere med nye former for undervisning. Men det er selvfølgelig ikke til å stikke under en stol at for de fleste er dette kommet på toppen av en arbeidsplan som allerede er full. Dette må vi finne bedre løsninger på i tida fremover – det er ikke mulig å fortsette å påta seg nye oppgaver uten at det gjøres plass til dem i arbeidsplanen.

Vi har i det siste året vært avhengig av en helt ekstraordinær innsats fra ansatte ved Høgskolen i Molde. Dere har gjort en formidabel jobb med å få institusjonen til å prestere godt og effektivt, slik at vi har kunnet løse de oppgavene vi er pålagt, innen fristen og med god kvalitet, på tross av vanskeligere rammebetingelser.

Administrasjonen har i perioden gitt oss gode rammebetingelser og solid drift, og jeg vil særlig takke renholdsavdelingen som har gjort en uvurderlig innsats for at vi i det hele tatt har kunnet holde campus åpent. I og med den lynraske digitaliseringen av undervisningen som våre fagansatte har lykkes i å gjennomføre, har også IT-avdelingen måtte stille opp med alt hva remmer og tøy har kunnet holde, alltid med en positiv holdning og løsningsorientert innstilling. Det samme gjelder informasjonsavdelingen som raskt og presist har formidlet retningslinjer og beslutninger til studenter og ansatte. Dere har vært vårt solide og sindige ansikt utad i denne perioden.

Jeg vil uten unntak takke absolutt alle av dere som har til jobb å gjøre det enklere for oss andre å løse våre oppgaver og studentene til å nå sine mål: Dekaner, studieledere, kontorsjefer, trykkeriet, økonomi- og personalavdelingen, biblioteket og studiekontoret. Listen er mye lengre, selvfølgelig, og ingen er med vilje utelatt.

Takk til alle ved begge studiestedene, som ved å gi andre på huset en praktisk og mental «klapp på skuldra» og litt ekstra hjelp til å gjøre det de skal, gjør arbeidsdagen lettere og mer produktiv enn vi hadde kunne greie på egen hånd.

Det har vært et tøft halvår. Det har satt sine spor, men jeg håper at en god juleferie vil bidra til at vi kommer helt uthvilte tilbake i 2021, med påfyll av den energien som er nødvendig for å lykkes i den viktige jobben vi har påtatt oss for både studentene og arbeidslivet.

Takk skal dere ha, og god jul.

Hilsen Steinar

Av Steinar Kristoffersen
Publisert 17. des. 2020 09:09 - Sist endret 17. des. 2020 09:20
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere