Studenter i praksis

Informasjonen er oppdatert pr. 19.03.20, kl. 23:00

Alternative praksisstudier innen helse- og sosialfagene - våren 2020

All ordinær veiledet praksis for helse- og sosialfagstudentene utgår resten av vårsemesteret 2020. Vi vil gjennomføre praksisstudiene på en alternativ måte.

Avdeling for helse- og sosialfag arbeider med alternative løsninger knyttet til gjennomføring av praksis slik at alle studenter får gjennomført studiene sine som planlagt.  

Vi forventer at våre studenter vil bli benyttet som ressurs i helse – og sosialtjenestene i tiden fremover. Det er helse- og sosialtjenestene selv som er ansvarlig for å mobilisere studentene, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Flere av våre studenter har allerede meldt seg eller blitt beordret til tjeneste i ulike kommuner og på sykehusene. Helse-direktoratet har bedt alle utdanningsinstitusjonene om å sende lister over helsefagstudenter og ansatte, til bruk ved mobilisering av personell.

Med bakgrunn i dette arbeider vi for at studentene som inngår i beredskaps-tjeneste både som frivillig og beordret, og studenter som møter på arbeid som tilsatte, skal få dette godkjent i aktuelt praksisemne. Arbeidskrav kan komme i tillegg. For å unngå opphold og forsinkelser i studieprogresjonen, skal vi finne løsninger også for de studentene som av ulike grunner ikke kan bidra direkte i helsetjenesten.

Vi samarbeider tett med praksisfeltet for å finne de beste løsninger i den situasjonen vi står i nå. Vi følger situasjonen nøye og det kan komme raske endringer.

Studentene må holde seg oppdatert på denne nettsiden og i læringsplattformen Canvas.

For sykepleierstudenter;

Høgskolen har behov for at alle sykepleierstudenter melder tilbake om egen smittesituasjon, karantene mm. Opplysningene vil kun bli brukt internt for å følge opp studentene slik at de får gjennomført praksis.

Svarfristen er snarest og senest innen søndag 22. mars kl. 18.00.

Kartlegging for sykepleierstudenter 
Frist for å fylle ut dette skjemaet er snarest og senest innen søndag 22. mars, kl. 18.00.

 

Andre lenker;

Regjeringen endrer reglene for praksis i høyere utdanning – se link https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-endrer-reglene-for-praksis-i-hoyere-utdanning/id2693955/
 

Spørsmål og svar om koronavirus og studenter i Norge

https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/barnehager-skoler-hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-grunn-av-koronaviruset/koronavirus-og-studenter-i-norge/id2693629/?fbclid=IwAR3d6JMLu3KuMqyKNWGEqLPB8UIUb8HD4t0RrP_ZfmC7prxkPvObYLUTOSQ

 

Helse Midt har laget et e-læringskurs i smittevern som gir mye god opplæring for helsearbeidere.

 

Praksis for andre studenter

For andre studenter som er i praksis, for eksempel studenter ved sport management, logistikk eller økonomi, ber vi studentene følge de retningslinjene og avtalene som gjelder ved det enkelte praksissted.  

Ved spørsmål, ber vi studentene ta kontakt med sin studieveileder.

Publisert 17. mars 2020 09:54 - Sist endret 20. mars 2020 10:07