Undervisning - alternative digitale undervisningsformer

All campusbasert undervisning er avlyst på ubestemt tid. Undervisningen vil så snart det er praktisk mulig på det enkelte emne gjennomføres nettbasert inntil ny beskjed blir gitt. 

For studentene:

Vi henviser til Canvas for å følge undervisningen i de ulike emnene.

Login i Canvas for å se hva som gjelder for dine emner. 

For undervisningspersonalet:

Ansatte som har spørsmål om hvordan de skal gjennomføre sin undervisning i tiden fremover, kontakter sin nærmeste leder. IT-senteret har utarbeidet veiledningsmateriell for digital undervisning, og bistår ved behov så langt de har kapasitet.

Hvordan legge til rette for digital undervisning

 

For studenter og ansatte:


Ny hverdag er en ny knapp på forebyggende side på sikresiden.no. Der samles informasjon spesielt for koronasituasjonen om å studere hjemmehjemmekontor for ansatte og sikre en best mulig hverdag.

Publisert 17. mars 2020 10:04 - Sist endret 19. mars 2020 10:29