English version of this page

Disputas: Ole Kristian Hoemsnes Berg

Ole Kristian Hoemsnes Berg ved Avdeling for helse- og sosialfag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. Avhandlingens tittel er "Blood flow regulation and cost of muscle contraction during small muscle mass endurance performance"

Ole Kristian Hoemsnes Berg forsvarer sin avhandling ved HiMolde, 

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 22. mars 2019, kl.10.15, rom B-137

Tittel prøveforelsening: 
"Skeletal muscle vascular regulation and energetics from small muscle mass exercise"

Bedømmelseskomité

Leder av disputas

Dekan Heidi Haavardsen. Høgskolen i Molde, Avdeling HS

Veiledere

Om avhandlingen

Avhandlingen undersøker hvordan skjelettmuskulaturen endres av styrketrening. Funnene har identifisert effektive tiltak som kan benyttes til å bedre fysisk funksjon hos eldre og personer med kroniske sykdommer, som feks. hjertesvikt og kols. Ved å benytte ultralyd, MR-bilder, blodprøver og muskelvevsprøver ble det funnet endringer i blodtilførsel, muskelceller, oksygenforbruk og muskelvolum som følge av treningen. Disse endringene hadde også en innvirkning på fysisk funksjon. Forskningen gir grunnlag for anbefalinger om trening og videre undersøkelser av treningsprogrammer for både friske og pasienter.

Bakgrunn 

Flere pasientgrupper er begrenset av dårlig hjerte eller lungefunksjon. Slike begrensninger gjør det vanskelig å utføre vanlige treningsprogrammer hvor hele kroppen er i bevegelse. For å  lage treningsprogrammer som har god helsefremmende effekt for denne gruppen er det viktig å finne måter å trene på som gir god treningseffekt. Ved å bare bruke en liten del av musklene i bein og armer av gangen når man trener, kan man redusere virkningen av dårlig hjerte og lungefunksjon. Det er derfor viktig å vite hvilke endringer som skjer i skjelettmusklene og hvordan disse kan gi bedre fysisk funksjon som følge av slik tilpasset trening.

Funnene kan legge grunnlag for nye behandlingstiltak hos ellers friske og pasienter som sliter med dårlig utholdenhet i dagligdagse aktiviteter, og for å vedlikeholde god funksjon i skjelettmusklene hos eldre.

Om kandidaten

Ole Kristian Hoemsnes Berg (30 år) kommer fra Molde.  Han har en bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Sør-Trøndelag (2012) og en Master of Science in Exercise Physiology fra NTNU (2015). Hoemsnes Berg har vært tilsatt som stipendiat ved HiMolde gjennom sitt ph.d.-studium.

Publisert 14. feb. 2019 13:32 - Sist endret 18. mars 2019 12:42