Disputas: Linda Anette Kornstad Nygård

Linda Anette Kornstad Nygård vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Høgskolen i Molde. Avhandlingens tittel er " Inntak av protein blant eldre. Er det behov for økt inntak eller tilskudd?”

Bilde av Linda Anette Kornstad Nygård

Linda Anette Kornstad Nygård forsvarer sin doktorgradsavhandling ved Høgskolen i Molde. Foto: HiMolde.

Tid og sted for prøveforelesning

Kl. 10.15 på rom B-137

Tittel på prøveforelesning

"Helseeffekter av planteprotein versus animalsk protein – hvilken evidens finnes?"

Bedømmelseskomité

Strømming av prøveforelesning og disputas*

*Under forutsetning av at prøveforelesning blir godkjent.

 

Leder av disputas

Dekan Heidi V. Haavardsen, Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag

Veiledere

Om doktorgradsarbeidet

Gjennom min mastergrad fra Nasjonalt Institutt for Forskning på Ernæring og Sjømat (nå Havforskningsinstituttet), og i tillegg erfaring som sykepleier i eldreomsorg, har det vokst fram et ønske om å gjøre et forskningsprosjekt knyttet til ernæring hos eldre. 

Nok protein i kostholdet er viktig for å bevare muskelmasse og -styrke. Eldre havner ofte i en ond sirkel, der man mister muskelstyrke, er mindre fysisk aktiv og dermed spiser mindre. Det er tidligere vist at et tilskudd av små doser protein/aminosyrer kan ha en positiv effekt på kroppssammensetningen, og vi ville derfor se på om et tilskudd av hydrolysert fiskeprotein kan bidra til å forebygge aldersrelatert tap av fysisk funksjon og muskelstyrke hos eldre. Denne studien er så langt vi kjenner til den første kliniske studien som har undersøkt dette. Resultatene fra studien kunne ikke påvise signifikante forskjeller mellom de som fikk fiskeprotein eller placebo. Avhandlingen beskriver kostholdet i gruppen av deltakere, og diskuterer det mangfoldet av faktorer som kan påvirke hvorvidt protein i kostholdet bidrar til god fysisk funksjon og styrke hos eldre. Studien beskriver også viktige erfaringer når det gjelder valg av målemetoder, som bør tas med i planleggingen av fremtidige studier på dette feltet.

Betydning for videre forskning

Studien gir økt innsikt i eldres kostholdsvaner. Erfaringene fra intervensjonsstudien kan brukes til å designe nye forskningsprosjekt innen ernæringsforskning blant eldre. 

Linda Anette Kornstad Nygård (43) kommer fra Averøy.  Hun har en bachelor i sykepleie fra Høgskolen i Bergen fra 1999. Senere praktisk pedagogisk utdanning fra 2008 og en master i human ernæring fra 2012, fra Universitetet i Bergen. Hun har vært ansatt som doktorgradsstipendiat ved  Høgskolen i Molde, Avdeling for helse- og sosialfag. Øvrige økonomiske bidrag er kommet i form av tilskudd til analyser av blodprøver fra VRI Møre og Romsdal (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) og fiskeprotein- og placebotabletter utviklet og donert av Firmenich Bjørge Biomarine AS.

Publisert 31. mai 2021 10:05 - Sist endret 11. juni 2021 15:02