2019

Kommende

Tid: 3. juni 2019 11:00 - 14:00

Sett av dagen og meld deg på!

Tidligere

Tid og sted: 7. mai 2019 13:15 - 15:15, A-1.020

Videreutdanninga Habilitering og miljøarbeid ved Høgskolen i Molde har gleden av å invitere fagfeltet, studenter og andre interesserte til gratis foredrag med Stian Orm og Jon Arne Løkke. 

Tid og sted: 26. apr. 2019 10:00 - 15:00, A-22.116

Bakgrunnen for fagdagen er kravene fra Kunnskapsdepartementet om å endre profesjonsutdanningene (herunder vernepleierutdanningen) slik at de blir bedre og mer i samsvar med brukernes og tjenestenes behov. 

Alle utdanningsinstitusjonene må lage nye fagplaner og utdanninger i tråd med de nye kravene. Dette vil vi diskutere med praksisfeltet.

Professor David Poole
Tid og sted: 21. mars 2019 12:00 - 13:00, Rom B-137

HiMolde har gleden av å inviterer til gjesteforelesning med en av verdens ledende forskere på treningsfysiologi, professor David Poole fra Kansas State University.