Fagdag - Psykisk helse og rus

Recovery i pakkeforløpenes tid - standardisering eller individuell tiplasning?  

Påmelding

https://nettskjema.no/a/psykiskhelsefagdag2019

 (frist 6. november 2019)

Seminarledere

Hans Petter Iversen og Ragnhild Naas

Program

08.30
Kaffe, te og frukt. Velkommen m kort intro: 
Psykisk helsearbeid og relevansen av 
dagens tema,Hans Petter Iversen

08.40
NAPHA. Hva skjer i norske kommuner i 
psykisk helsearbeid/rus, faglige utviklingstrekk
Siri Bjaarstad og Arve Almvik 

09.20
Recovery i praksis:    

09.20 - 11.00
Recovery-college (og andre 
recoveryerfaringer), 
Audun Pedersen, Bergen kommune

11.15 - 12.00
Recovery-erfaringer (herunder IMR)
fra Molde kommune, 
Ann Sissel Misund Nedberg og Wenche Moe


12.00 – 12.30
Lunsj

12.30
Pakkeforløp - psykisk helse og rus

12.30 – 14.00
Innlegg om grunnlagstenkning. 
Paradokser, muligheter og begrensinger,
professor Helge Ramsdal 
Høgskolen i Østfold    

1415 – 1500
Innlegg om pakkeforløp,
Jill Arild, landsleder Mental Helse    

1500 – 1530
Paneldiskusjon
 – herunder videre oppfølging av temaet

1530 
Avslutning

 

 

Arrangør

Kommunnettverket psykisk helsearbeid - Romsdalskommunene
Publisert 4. okt. 2019 11:01 - Sist endret 7. okt. 2019 09:21