Fagdag vernepleie "Vernepleiere for framtida?"

Bakgrunnen for fagdagen er kravene fra Kunnskapsdepartementet om å endre profesjonsutdanningene (herunder vernepleierutdanningen) slik at de blir bedre og mer i samsvar med brukernes og tjenestenes behov. 

Alle utdanningsinstitusjonene må lage nye fagplaner og utdanninger i tråd med de nye kravene. Dette vil vi diskutere med praksisfeltet.

Fagdag for vernepleiere på Høgskolen i Molde

Meld deg på fagdagen her. Frist er 23. april

Program

Kl 10:00 Kort intro v/ studieleder Hans Petter Iversen

Kl 10:15 Vernepleierens roller v/ førstelektor Ole David Brask

Kl 11:00 Pause (10 min)

Kl 11:10 Hvilke vernepleiere vil vi ha, hvilke vernepleiere får vi? Dekker vernepleiernes ferdigheter og kompetanse tjenestenes framtidige behov? Dialog mellom ansatte ved Høgskolen og ansatte i tjenestene

  • Hva er målgruppene for vernepleierfaglig arbeid?
  • Vernepleiernes kunnskaper, ferdigheter og personlige  kompetanse?
  • Områder for praksisopplæring/praksisperioder?
  • Deltid og/eller heltid?

Kl 12:00-12:30 Lunsj

Kl: 12:30 Videre dialog:  Tverrprofesjonelt samarbeid – en utfordring?

Kl: 13:00 «Slik vil jeg ha det!» Innlegg ved timelærer og medforsker Ole Magnus Oterhals

Kl: 13:30 Pause (10 min)

KL13:40 Informasjon om Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid v/ førsteamanuensis 
Emmy Elizabeth Langøy

Kl: 14:15: Fortsatt dialog:  Videre samarbeid Høgskole - Praksisfelt: Fagdager? Etter- og videreutdanning? Mastergrad? Annet?

Kl: 15:00 Avslutning og vel hjem!

Emneord: fagdag vernepleie, vernepleie
Publisert 25. mars 2019 13:13 - Sist endret 9. apr. 2019 13:13