Gratis foredrag: "Fra samhandlingsfrykt til samhandlingskompetanse"

Videreutdanninga Habilitering og miljøarbeid ved Høgskolen i Molde har gleden av å invitere fagfeltet, studenter og andre interesserte til gratis foredrag med Stian Orm og Jon Arne Løkke. 

Stian Orm har diagnosen barneautisme. Fra å ikke kunne bo hjemme på grunn av sine omfattende atferdsvansker, og å ikke kunne nyttiggjøre seg et ordinært skoletilbud i barndommen, studerer han nå psykologi på Universitetet i Oslo.

Stian Orm kommer for å fortelle om sine opplevelser i møte med hjelpeapparatet og omgivelsene, og hvordan han med hjelp av atferdsanalyse og god, systematisk bistand endte opp med å blant annet kunne forelese og holde kurs. Stian er en meget dyktig foredragsholder og har vunnet priser for sine bidrag til å øke forståelsen av autismespekterdiagnoser.

Jon Arne Løkke er dosent ved Høgskolen i Østfold. Jon har omfattende oversikt over omgivelsenes rolle og var svært delaktig i å hjelpe Stian med å utvikle seg til den han er i dag. Jon kommer, i samarbeid med Stian, til å fortelle om de ulike suksessfaktorene som førte til de omfattende endringene Stian gikk gjennom. Hjertelig velkommen!

Publisert 30. apr. 2019 12:54 - Sist endret 30. apr. 2019 12:55