Moderne slagrehabilitering i sykehus, i institusjon og i kommune

I Norge rammes hver dag rundt 40 mennesker av slag. Bedre medisinsk behandling innebærer at pasientene tilbringer kortere tid på sykehus, men mange vil ha sammensatte behov som krever langvarig oppfølging.

Om konferansen

Konferansen ledes av Guttorm Eldøen, overlege Nevrologisk avdeling Molde sjukehus.

Målet med konferansen er å øke kunnskapen om hvordan slagpasienter blir fulgt opp og hvordan de på et faglig grunnlag bør følges opp.  Vi vil presentere resultater fra en spørreundersøkelse blant slagrammede og representanter fra ledende fagmiljø vil gi oss innsikt i moderne slagrehabilitering. 

Konferansen avsluttes med en paneldebatt der vi setter søkelys på organisering av rehabiliteringstilbudet i Møre og Romsdal.

Påmelding

Konferansen er GRATIS, og vi byr på lunsj og kaffe underveis. Av hensyn til plass og servering ber vi om påmelding så raskt som mulig og senest innen 30. august.

Meld deg på her

Du kan også melde deg på ved å ringe  71214000.

Program
Klokkeslett Hva
10.00

Åpning ved NFS Molde og omegn
Kulturinnslag v «Fannestranden»

10.20 «Glem oss ikke» Hvordan opplever slagrammede oppfølgingen de får? v/professor Turid Aarseth HiMolde
11.00 Kunnskapsgrunnlaget for effektiv slagrehabilitering v/dr.med. overlege Bente Thommessen Ahus
11.45 Lunsj
12.30 Den menneskelige hjernens plastisitet og rehabilitering v/overlege ph.d. Antje Sundseth, Ahus
13.15 Spesialisert, tverrfaglig slagrehabilitering i Møre og Romsdal v/overlege Ingvild Kjeldberg, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus
14.00 Kaffepause
14.30  Hvilken vei skal vi i Møre og Romsdal gå når det gjelder slagrehabilitering? Paneldiskusjon ledet av høgskoledirektør Gerd Marit Langøy, HiMolde
16.00 Slutt

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en spennende dag!

Med hilsen prosjektgruppa
Inger Bloch (NFS)
Gro Holmen (NFS)
Guttorm Eldøen (Molde sjukehus)
Henning Fosse (Molde kommune)
Turid Aarseth (Høgskolen i Molde)
 

Emneord: konferanse, slagrammede, slagrehabilitering
Publisert 1. juli 2019 13:20 - Sist endret 23. aug. 2019 08:11