Temadag: Hvordan forstå og behandle psykiske lidelser

Meld deg på her

  • Ingen deltageravgift.
  • Kaffe og mat kan kjøpes i kantina
  • Bindende påmelding innen: 25. februar

Trond F. Aarre (f. 1962) er spesialist i psykiatri og rus- og avhengnads-medisin og avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og fagsjef i Psy-kisk helsevern, Helse Førde. Han skriver:

Den tradisjonelle tilnærminga til psykiske plager og rusproblem, som tek utgangspunkt i at det er noko gale med individet som har slike plager, har ikkje berre gjeve oss triumfar. Ten-estene er organisert på ein vis som gjer dei dyre og lite tilgjengelege, som gjev pasientar og pårørande lite gjennomslag og som gjer det komplisert å samhandle godt nok mellom fagområde og tenestenivå. Den kliniske nytten av tilboda vert kritisert, og mange opplever avmakt og tvang i møte med helsetenestene. Må det vere slik, eller kan me tenkje annleis om dei problema me skal arbeide med, metodane me nyttar – og ikkje minst dei personane me skal hjelpe?

De faglige hovedinteressene til Aarre har vært utgreiing og behandling av stemningslidelser. Samt utvikling av desentraliserte tjenester for folk med psykiske helseplager eller rus-problem. Han har gitt ut tradisjonelle lærebøker, men også forfattet bøker som stiller spørsmål ved den biomedisinske tilnærmingen til psykisk uhelse og rusproblem.

 

Arrangør

Kommunenettverket psykisk helsearbeid – Romsdalskommunene , Videreutdanning i psykisk helsearbeid, Videreutdanning i habilitering og miljøarbeid og Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge
Publisert 24. feb. 2020 11:03 - Sist endret 24. feb. 2020 11:03