Utdanningswebinar 2020 - er dagens profesjonsutdanninger er relevante for arbeidslivet?

Å få til ein smidig overgang frå student til arbeidstakar er nødvendig for begge partar. Er dagens profesjonsutdanninger relevante for arbeidslivet? Arrangør av webinaret er Helse Midt Norge i samarbeid med NTNU, HiMolde og HiVolda. Webinaret er gratis.

Webinaret har utdanningsrelevans og kompetansebygging som ramme og vi har hyra flinke føredragshaldarar som ser på  både utfordringar og nye moglegheiter i overgangen frå utdanning til praksis;  Kva verkemiddel er aktuelle for å styrke den ferske utøveren? 
Fredrik Steen loser oss gjennom dagen, han er ein svært erfaren programleiar som balanserer elegant mellom humor og fagleg innhald

Hald av dagen:

Påmeldingslenke: 10. desember 2020. kl. 10:00 - 15:00

I første del av programmet stiller vi diagnosen:  

  • Utfordringar som nyutdanna profesjonsutøvar
  • Frå student til profesjonell – praksissjokk?
  • God og relevant praksis: Tips og råd på veien

I andre del ser vi på moglege behandlingar:  

  • Hvordan kan praksisveiledning styrke overgangen fra student til yrkesutøver?
  • Hvordan kan opplæring av nyutdannede styrke overgangen fra student til yrkesutøver?
  • Hvordan kan formell lederkompetanse i helse- og sosialfag redusere gapet mellom utdanning og praksis?
  • Skal vi slutte å møtes? Muligheter ved digitale løsninger

Sjå meir detaljert program på webinarets heimeside.

Fredrik Steen er konferansier for dagen og loser oss gjennom programmet, han er ein svært erfaren programleiar som balanserer elegant mellom humor og fagleg innhald.

Mange har allereie meldt seg på, bli med og få inspirasjon for å videreutvikle rolla di som veileder og utdanner.
 

Publisert 4. des. 2020 08:29 - Sist endret 4. des. 2020 08:29