Kvalitetsteam HS

Her finner du en oversikt over de som er med i kvalitesteamet til Avdeling HS.

Ønsker du mer informasjon om kvalitetsteam og hva de gjør? 

Les mer om kvalitetsteamene

Bachelor i vernepleie

 • Hans Petter Iversen (studieleder)
 • Hege Bakken (fagansatt)
 • Heidi Skare (1. år)
 • Andreas Malmedal (vara 1. år)
 • Julie Lossius Opdahl (2. år)
 • Karoline Sandblåst (vara 2. år)
 • Knut-Andreas Holte Bjørke (3. år)
 • Johanne B. Melvold (vara 3. år)
 • Hege Hatlelid Hurlen (deltid, Molde)
 • Marit Hogstad Nakken (vara deltid Molde)
 • Susanne Herre (deltid KSu)
 • Lisbeth Lund Hårstad (vara deltid KSu)

Bachelor i sykepleie

 • Else Jørgensen (studieleder)
 • Marit Sandøy (fagansatt)
 • Trygve-Georg Aasum (1. år Molde)
 • Sofie K. Melhus (vara 1. år Molde)
 • Martine A. Haldorsen(1. år Kristiansund)
 • Charlotte  N. Neergaard (vara 1. år Kristiansund)
 • Kari Westad Hauge (fagansatt 2. år)
 • Stig Marin Fasting (2. år Molde)
 • Louise Knoph (vara 2. år Molde)
 • Trond R. Kalsvik (2. år Kristiansund)
 •   (vara 2. år Kristiansund)
 • (2. år deltid Sunndal)
 •  (vara 2. år deltid Sunndal)
 • Ingeborg Ulvund (studieårsleder 3. år) 
 • Ragnhild Michaelsen (fagansatt 3. år)
 • Aud Johanne Dyrnes (3. år Molde)
 • Beathe Kristin Øyen-Thonsdahl (vara 3. år Molde) 
 • Therese Ødegård (3. år Kristiansund)
 • Sara Holberg (vara 3. år Kristiansund)

Master i helse- og sosialfag

 • Ina Killingrød Greve (2. år MAHS2)
 • Linda Cecilie Hovde (VBU)
 • Mats Ole Ellingsen (VHM)
 • Ann Kathrin Flækøy Brekk (vara VHM)
 • Randi Breivik (VIPH Nordmøre/Romsdal)
 • Elise Schalde (vara VIPH Nordmøre/Romsdal)
 • Lise Johnsen (VIPH Sunnmøre)
 • Ingrid Søvik (vara VIPH Sunnmøre)
Publisert 14. juni 2018 12:52 - Sist endret 30. jan. 2019 10:25