Studieledere i Avdeling HS

Her finner du en oversikt over studieledere i Avdeling HS

Høgskolelektor Tone Hegdal er studieleder for

 • Bachelorstudiene i sykepleie

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen er studieleder for 

 • Bachelorstudiene i vernepleie

Førsteamanuensis Karl Yngvar Dale er studieleder for

 • Masterstudiet i helse- og sosialfag
 • Videreutdanningene/ 1. år master innen studieretning for:
  • Avansert klinisk sykpleie
  • Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet
  • Psykisk helsearbeid
  • Psykososialt arbeid med barn og unge
Publisert 14. juni 2018 13:45 - Sist endret 7. aug. 2019 09:06