Studieledere og kullansvarlige, Avdeling HS

Her finner du en oversikt over studieledere og kullansvarlige på Avdeling HS

Studieledere:

Høgskolelektor Tone Hegdal er studieleder for

Studieårsledere ved sykepleierutdanningene:

Førsteamanuensis Karl Yngvar Dale er studieleder for

 • Masterstudiet i helse- og sosialfag
 • Videreutdanningene/ 1. år master innen studieretning for:
  • Avansert klinisk sykpleie
  • Miljøarbeid og tverrprofesjonalitet
  • Psykisk helsearbeid
  • Psykososialt arbeid med barn og unge

Førsteamanuensis Hans Petter Iversen er studieleder for 

 • Bachelorstudiene i vernepleie

Kullansvarlige/Studieårsledere ved vernepleierutdanningene:

 

Publisert 14. juni 2018 13:45 - Sist endret 9. apr. 2021 11:03