Studieledere ved Avdeling LOG

Her finner du en oversikt over studieveiledere i Avdeling LOG

Førsteamanuensis Ketil Danielsen er studieleder for

  • Årsstudium i IT
  • Bachelor i IT og digitalisering

 Førsteamanuensis Berit Helgheim er studieleder for

  • Bachelor i logistikk og Supply Chain Management
  • MSc in Logistics / Master i logistikk
  • MSc in Petroleum Logistics
  • Erfaringsbasert master i logistikk
  • Erfaringsbasert master i velferdsteknologi og helselogistikk

Professor Per Engelseth ​er studieleder for

  • Bachelor i petroleumslogistikk (Kristiansund)
  • Bachelor i marin logistikk og økonomi (Kristiansund)
  • Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi (Kristiansund)

 ​

Publisert 14. juni 2018 13:24 - Sist endret 26. juni 2019 10:42