Studieledere ved Avdeling LOG

Her finner du en oversikt over studieveiledere i Avdeling LOG

Førsteamanuensis Ketil Danielsen er studieleder for

  • Årsstudium i IT
  • Bachelor i IT og digitalisering
  • Erfaringsbasert master i helselogistikk og digitale systemer

Førsteamanuensis Deodat Edward Mwesiumo er studieleder for:

  • Bachelor i logistikk og Supply Chain Management

Professor Arild Hoff er studieleder for

  • MSc in Logistics / Master i logistikk
  • MSc in Sustainable Energy Logistics
  • Erfaringsbasert master i logistikk

Førsteamanuensis Morten Svindland er studieleder for

  • Bachelor i bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi (Kristiansund)
  • Bachelor i petroleumslogistikk og økonomi (Kristiansund)

Førsteamanuensis Øystein Klakegg er studieleder for

  • Bachelor i marin logistikk og økonomi (Kristiansund)

 ​

Publisert 14. juni 2018 13:24 - Sist endret 9. des. 2020 15:18