Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er et rådgivende og besluttende organ som skal påse gjennomføringen av arbeidsmiljølovgivningen ved skolen. De arbeider med spørsmål vedr. Helse Miljø og Sikkerhet (HMS). De skal delta i planlegging av verne- og miljøarbeidet.

Bedrifter med mer enn 50 ansatte er pliktig til å opprette arbeidsmiljøutvalg, jfr. Arbeidsmiljølovens § 7-1

Medlemmer til AMU blir valgt hvert 2. år og ved HIMolde er AMU sammensatt av 3 representanter fra ledelsen (utpekes av ledelsen) og 3 representanter fra arbeidstakerne (utpekes av tillitsmannsapparatet). Hovedverneombudet er fast medlem og sitter som en av 3 representanter fra arbeidstakersiden. Personal- og økonomidirektør er også fast medlem og sitter som en av 3 representanter fra arbeidsgiversiden.
Ledervervet er annen hver gang hos arbeidsgiver og arbeidstaker.

Møter og protokoller

Publisert 14. juni 2018 11:25 - Sist endret 16. mars 2022 14:57