Læringsmiljøutvalget (LMU)

LMUs rolle er å ivareta studentenes interesser i saker som angår læringsmiljøet. LMU skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for studentenes læringsmiljø, og skal følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes trivsel, sikkerhet og velferd.

LMU har seks medlemmer, tre representanter fra HiM og tre studenter oppnevnt av Studenttinget.

Funksjonsperioden er to år. For å sikre kontinuitet er det innarbeidet en praksis der medlemmer tar ledervervet  siste år. Lederfunksjonen veksler mellom studentrepresentanter og representanter fra institusjonen.

I tillegg til medlemmene, deltar representanter fra SiMolde som observatører.

Sekretærfunksjonen ivaretas av administrasjonen ved Lena Håre: lena.hare@himolde.no

Møter og protokoller

Publisert 20. juni 2018 10:27 - Sist endret 22. jan. 2019 13:28