Valgstyret

Valgstyret har ansvar for planlegging og gjennomføring av valg ved høgskolen. 

Sammensetning:

  • To ansatte i tekniske administrative stillinger
  • En ansatt i forsknings- og undervisningsstilling
  • To studenter

Valgstyrets periode følger styrets periode. 

Valgstyre for inneværende periode er:

  • Sigrid Haugros (teknisk administrativ)
  • Halvard Arntzen (forsknings- og undervisning)
  • Tone F. Straumsheim (teknisk administrativ)
  • Andreas Fauske Sandvik (student)

Kontaktinformasjon: 

valg@himolde.no 

Publisert 27. apr. 2022 15:11 - Sist endret 18. okt. 2022 09:36