Kompetansutvikling

Merittert underviser

Tittelen merittert underviser kan tildeles førstelektorer, førsteamanuenser, dosenter og professorer.