Still til valg som styremedlem til Høgskolestyret 2022

Vi søker 4 studenter til å delta i høgskolens øverste organ. Vervene i høgskolestyret er betalt og du får opplæring i styrearbeid før første møte. 

Studenter søkes til Høgskolestyret  

Vi søker nå 4 studenter til å delta i høgskolens øverste organ. Vervene i høgskolestyret er betalt, og du får opplæring i styrearbeid før første møte.  

Ledige verv 

  • 2 styremedlemmer 
  • 2 varastyremedlemmer 

Høgskolestyret har ansvar for at vår faglige virksomhet holder høy kvalitet, at driften er effektiv og etter gjeldende lover og regler. Rektor leder høgskolestyret og ansatte, studenter og eksterne styremedlemmer deltar.  

Verdifull erfaring 

Du får verdifull og ettertraktet erfaring for arbeidslivet som medlem av høgskolestyret. Dette er en unik mulighet til å lære om høgskolen som organisasjon og offentlig forvaltning. 

Du er med på å ta viktige beslutninger, og diskutere saker som er sentrale for høgskolens drift i dag og i framtiden. Du får reell innflytelse i høgskolens øverste beslutningsorgan.  

Krav for å stille til valg som studentstyremedlem 

  • Du må kunne forberede deg til og delta på ca 7 styremøter i løpet av perioden, i tillegg til eventuelle ekstraordinære møter. 

  • Du må kunne inneha vervet fra 1. november til og med 31. juli 2023. 

  • Arbeidsspråk er norsk - du må beherske norsk flytende, muntlig og skriftlig 

  • Betalt semesteravgift for inneværende semester 

Slik stiller du til valg 

Skriv et par ord om deg selv, motivasjonen din og at du vil ha navnet ditt på stemmeseddelen til valg@himolde.no innen 30. september 2022. 

Slik tas valget

Valget gjennomføres digitalt 12. - 13. oktober 2022. Lenke blir utsendt alle studenter med stemmerett første valgdag.  

Alle studenter som har betalt semesteravgift for høstsemesteret 2022 har stemmerett. Usikker på om du har stemmerett? Send en e-post til valg@himolde.no   

Les mer om hvordan det er å sitte som studentstyremedlem i høgskolestyret

Presentasjon av studenter i høgskolestyret 2021

Høgskolestyret diskuterte Molde bys omdømmekrise (panorama.himolde.no 10. mars 2021)

Publisert 2. mai 2022 14:16 - Sist endret 19. sep. 2022 10:13