Student? Still til valg til avdelingstyrene og høgskolestyret!

Våren 2002 skal studentene velge to medlemmer fra studentene til hvert  avdelingsstyre og to studenter med vara til høgskolestyret.

Om avdelingsstyrene

Ved høgskolen er det tre fagavdelinger: Logistikk, økonomi og samfunnsvitenskap og helse og sosialfag. 

Avdelingsstyret er avdelingens øverste organ og har ansvar for at den faglige virksomhet ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles.

Avdelingsstyret er satt sammen av:

  • Fire medlemmer fra faglige ansatte
  • To studenter
  • Ett medlem i teknisk administrativ stilling

Dekan er leder for avdelingsstyret, mens kontorsjef for avdelingen er sekretær.

Hvilke saker behandler avdelingsstyret?

Avdelingsstyret har ansvar for kvalitetsarbeidet på studieprogrammene ved avdelingen, og vedtar innstillingen til nye studieprogram og innholdet i disse. Avdelingsstyret vedtar også avdelingens strategi, som er i tråd med høgskolens strategi. I tillegg til dette er Avdelingsstyret høringssinnstans i en lang rekke saker, for eksempel høgskolens strategiplan, høgskolens utviklingsavtale med Kunnskapsdepartemenetet, campusutviklingsplan og andre saker som blir sendt ut på høring.

Avdelingsstyret har også oppgaven med å peke ut medlemmer til tilsettingsråd, doktorgradsutvalg, forskningsutvalg og en rekke andre utvalg.

Her har du som student mulighet til å være med på diskusjonen og ta beslutningen! 

Hvor ofte er det møter i avdelingsstyrene?

Avdelingsstyret skal ha minimum tre møter i semesteret, men det kan også bli litt mer. Dette avhenger av hvor mange saker avdelingsstyret skal behandle. Som medlem i Avdelingsstyret forventes det at du setter deg inn i sakene på forhånd ved å lese gjennom sakspapirer. Agenda og sakspapirer sendes ut minimum en uke før møtet skal finne sted. 

Om høgskolestyret

Høgskolestyret er høgskolens øverste organ. Høgskolestyret ledes av rektor og er satt sammen av medlemmer fra de ansatte ved høgskolen, studentene og eksterne styremedlemmer. 

Høgskolestyret har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at høgskolen drives effektivt og i overensstemmelse med lover og regler som gjelder.

Hvor ofte er det møter?

Høgskolestyret har ca 7 møter i året, i tillegg kan det være ekstraordinære møter. Typiske saker som kommer opp i høgskolestyret er strategiske planer for høgskolen, høgskolens utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet, budsjettsaker og orientering om ulike årsrapporter.

Her får du du et godt innblikk i hvordan høgskolen fungerer som organisasjon, og du får være med på diskusjoenne og ta beslutningene.

Vervene i høgskolestyret er lønnet. 


Opplæring vil bli gitt!

Blir du valgt inn i et avdelingsstyret eller høgskolestyret får du en unik mulighet til å lære hvordan høgskolen fungerer som organisasjon og offentlig forvaltningsorgan. Verdifull erfaring for et seinere arbeidsliv!

Før du deltar på ditt første møte i avdelingsstyret vil du få opplæring fra høgskolen.

Valg 23. Mai – 25. Mai 2022

Det avholdes valg til avdelingsstyrene mellom 23. Mai – 25. Mai. Stemmeseddel sendes ut per e-post.

Har du lyst å sitte i avdelingsstyret ved din avdeling? Still til valg!

Meld fra til valgstyret på e-post v\ sigrid.haugros@himolde.no

 

Publisert 2. mai 2022 14:16 - Sist endret 4. mai 2022 15:32