Valg våren 2021

Det skal i vår gjennomføres valg 8.-9. juni 2021, til følgende styringsorganer og verv  

Studentrepresentanter til høgskolestyret (virketid 1.8.2021-31.7.2022)

Det skal også gjennomføres valg av 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til høgskolestyret fra studentene, med virketid 1 år.

Valget vil bli gjennomført digitalt i perioden 8.-9. juni 2021.

 

Manntall studenter:

Alle studenter som betaler semesteravgift har stemmerett. Dersom du lurer på om du har stemmerett, kan du sende en e-post til oystein.nerland@himolde.no

Valgbarhet:

Studenter: Stemmeberettigede studenter er valgbare.

Dersom du ønsker å stille som kandidat og få navnet ditt på stemmeskjemaet kan du melde ditt kandidatur til oystein.nerland@himolde.no innen 4. juni.

 

Valgstyret:

Øystein Nerland

Halvard Arntzen

Tone F. Straumsheim

Publisert 27. apr. 2020 09:01 - Sist endret 18. mai 2021 12:26