Valg våren 2020

Det skal i vår gjennomføres valg 25.-29. mai 2020, til følgende styringsorganer og verv  

Avdelingsstyre LOG (virketid 1.8. 2020-31.7.2022):

  • 4 medlemmer og 4 varamedlemmer fra ansatte ved avdeling LOG
  • 1 medlem og 1 varamedlem fra administrativt ansatte
  • 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra studenter ved avdeling LOG (virketid 1.8.2020-31.7.2021)

Avdelingsstyre ØS (virketid 1.8.2020-31.7.2022):

  • 4 medlemmer og 4 varamedlemmer fra ansatte ved avdeling ØS
  • 1 medlem og 1 varamedlem fra administrativt ansatte
  • 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra studenter ved avdeling ØS (virketid 1.8.2020-31.7.2021)

Avdelingsstyre HS (virketid 1.8.2020-31.7.2022):

  • 4 medlemmer og 4 varamedlemmer fra ansatte ved avdeling HS
  • 1 medlem og 1 varamedlem fra administrativt ansatte
  • 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra studenter ved avdeling HS (virketid 1.8.2020-31.7.2021)

Studentrepresentanter til høgskolestyret (virketid 1.8.2020-31.7.2021)

Det skal også gjennomføres valg av 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til høgskolestyret fra studentene, med virketid 1 år.

 

Siden smitteverntiltakene i år fører til at valget ikke kan gjennomføres ved fysisk oppmøte, vil stemmegivingen gjennomføres digitalt i perioden 25.-29. mai 2020.

Manntall studenter:

Alle studenter som betaler semesteravgift har stemmerett. Dersom du lurer på om du har stemmerett, kan du sende en e-post til oystein.nerland@himolde.no

Manntall ansatte:

Fast tilsatte i minst halv stilling og midlertidig tilsatte i minst halv stilling som på valgtidspunktet er inne i tilsettingsforhold for ett år eller mer, har stemmerett.

Manntallsliste vil bli publisert på [innsida].

Valgbarhet:

Studenter: Stemmeberettigede studenter er valgbare.

Ansatte: Faste/midlertidige ansatte i minst halv stilling med tilsettingsforhold for hele funksjonsperioden. Ansatte som har styreverv i inneværende periode kan reservere seg mot gjenvalg.

Dekaner og administrative ledere er ikke valgbare

 

Se for øvrig vårt valgreglement her: http://kvalitet.himolde.no/KS_STK003

 

Valgstyret:

Øystein Nerland

Halvard Arntzen

Tone F. Straumsheim

Publisert 27. apr. 2020 09:01 - Sist endret 27. apr. 2020 09:04