Randi Gammelsæter

Økonomi- og personal
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4771214124
Studiested
Molde
Kontornr.
C.415

Arbeidsområder

Leder for Økonomi- og personalkontoret som bl.a. har ansvar for:

  • økonomistyring, plan- og budsjettarbeid, regnskap, lønn, personalpolitikk og personalutvikling, samt oppfølging av lov- og avtaleverk, herunder arbeidsmiljø, likestilling og HMS
  • rapportering og styringsinformasjon både internt og eksternt
  • å bistå høyskoledirektøren i saksforberedelse for høyskolestyret og iverksetting av styrets vedtak

Bakgrunn

1982-1985: Offentlig Administrasjon og organisasjonsvitenskap hovedfag, cand.polit., UiB
1979-1981: Psykologi grunnfag og Sosiologi mellomfag, NTNU
Ansatt ved HiMolde siden 1993.
Publisert 3. sep. 2018 16:17 - Sist endret 19. aug. 2021 09:52