Kirsti Anne Storbakk

Økonomi- og personal
English version of this page Stilling
Rådgiver
Kontakt
+4771214120
45203761
Studiested
Molde
Kontornr.
C-414

Arbeidsområder

Her kan du skrive om arbeidsområder, enten som kort tekst eller som listepunkter:

  • Lønn/HR
  • Tid og fravær: ferie, sykdom, permisjon
  • Pensjon: AFP, alderspensjon, uførepensjon
  • Rapportering internt og eksternt
  • Administrere brukerrettigheter i SAP

Bakgrunn

  • I hovedsak praksis fra kommunal sektor
  • Begynte på DH Molde i august 1986
  • En rekke fagforeningskurs relatert til lønn/HR
  • Årsstudium i jus, 2013

 

Emneord: Lønn/Tid og fravær/Pensjon
Publisert 3. sep. 2018 16:17 - Sist endret 18. mars 2019 12:22