Ragnhild Oddrun Ekren Brakstad

Studiekontor
English version of this page Stilling
Seniorrådgiver
Kontakt
+4771214108
Studiested
Molde
Kontornr.
A1.146

Arbeidsområder

 • Seniorrådgiver/ Internasjonal koordinator MSc/ PhD studenter/ stipendiater
 • Kontaktperson for internasjonale søkere til de tre internasjonale MSc programmene
 • Medlem av opptaksnemndene for de internasjonale MSc programmene
 • Internasjonalt samarbeid/ Internasjonale strategiske partnerskapsprogrammer
 • Leder/ Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet/ NAR (The Norwegian Association of Researchers), lokallaget ved HiMolde

Bakgrunn

 • 2002-2006: 90 ECTS, emner innen Program for Afrikastudier, NTNU, Trondheim (Avlagt ved Geografisk institutt, Sosialantropologisk institutt, Historisk institutt og tidligere Fakultet for Medisin) - Deltidsstudier ved siden av jobb.
 • 1995: MA (Master of Arts) in Development Studies, School of International, Development and European Studies, Centre for Development Studies, University of Leeds, Leeds, Storbritannia. Spesialisering innen utdanning og utviklingsplanlegging i utviklingsland. 
 • 1989: Cand.polit. grad i geografi, Geografisk institutt, UNIT (AVH), nå NTNU, Trondheim
 • 1986: Pedagogisk seminar, UNIT (AVH), nå NTNU, Trondheim
 • 1984/ og 1985: Cand. mag. grad både innen naturvitenskapelige fag og innen samfunnsvitenskapelige fag (Mellomfag i geografi, mellomfag i biologi, mellomfag i samfunnskunnskap med internasjonal politikk, samt noen emner innen statistikk og data), Universitetet i Trondheim, UNIT (AVH), nå NTNU, Trondheim
 • Aug. 1988- okt. 2007/ okt. 2008- okt. 2009: 20 års arbeidserfaring fra internasjonal avdeling, Universitetet i Trondheim, UNIT (NTH), fra og med 1996: Internasjonal seksjon, NTNU, Trondheim
 • Okt. 2007-okt. 2008/ Okt. 2009- dd:  Arbeider med internasjonalisering ved HiMolde.
Publisert 3. sep. 2018 16:16 - Sist endret 23. nov. 2018 20:20