Anne Marie Mork Rokstad

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4771195786
99509819
Studiested
Molde
Kontornr.
B-334

Arbeidsområder

Faglige interessefelt

 • Eldre, aldring og demens
 • Personsentrert omsorg
 • Helsetjenesteforskning
 • Ledelse i helse- og omsorgstjenesten
 • Avansert klinisk sykepleie

Forskning

 • leder for prosjekt: Covid-19 i sykehjem 
 • leder for prosjekt. Konsekvenser av koronapandemien for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
 • leder for prosjektet: Brukerbehov demens - etablering av et kunnskapsgrunnlag for "Demensplan 2020"
 • leder for avsluttet forskningsprosjekt: Effects and costs of a day care centre program designed for people with dementia (2013-2017)

Undervisning og veiledning 

 • tilknyttet doktorgradsprogrammet i helse- og sosialfag (høgskolen i Molde og Volda) Profesjonsutøvelse - vilkår og utvikling som veileder
 • tilknyttet master i helse- og sosialfag - kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper som underviser og veileder
 • tilknyttet studiet: Avansert klinisk sykepleie i kommune- og spesialisthelsetjenesten som underviser og veileder

Bakgrunn

1983 Offentlig godkjent sykepleier, Sykepleiehøgskolen i Molde 

1983 Sykepleier, avdelingssykepleier, prosjektleder, fagkonsulent og oversykepleier ved alderspykiatrisk avdeling, Molde sykehus

1990 Videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, Sykepleiehøgskolen i Molde

1994 Leiing for offentlig helsepersonell, Høgskulen i Volde

1998 Sjefsykepleier, Divisjon for psykiatri, Molde sykehus

2001 Avdelingssjef, alderspsykiatrisk avdeling, Molde sykehus 

2008 Master i helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde

2008 Leder Nasjonalt kompetansesenter for demens (del av Aldring og helse)

2014 Doktorgrad, Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo

2014 Seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset i Vestfold

2018 Professor i sykepleievitenskap/helsefag, Høgskolen i Molde

Publikasjoner

 • Telenius, Elisabeth Wiken; Tangen, Gro Gujord; Eriksen, Siren & Rokstad, Anne Marie Mork (2022). Fun and a meaningful routine: the experience of physical activity in people with dementia. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. doi: 10.1186/s12877-022-03149-6.
 • Myrvang, Tove & Rokstad, Anne Marie Mork (2022). Simulering og ferdighetstrening kombinert med bruk av systematiske verktøy i sykehjem : en kvalitativ studie av sykepleiernes erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. 12(2), s. 1–14. doi: 10.18261/nsf.12.2.1.
 • Eriksen, Siren ; Grov, Ellen Karine; Ibsen, Tanja Louise; Rokstad, Anne Marie Mork & Telenius, Elisabeth Wiken (2022). The experience of lived body as expressed by people with dementia: A systematic meta-synthesis. Dementia. ISSN 1471-3012. doi: 10.1177/14713012221082369.
 • Hoel, Kari Anne; Lichtwarck, Bjørn; Væringstad, Anette; Feiring, Ingvild Hjorth; Rokstad, Anne Marie Mork & Selbæk, Geir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2022). Targeted Interdisciplinary Model for Evaluation and Treatment of Neuropsychiatric Symptoms (TIME) in home care services: a cluster randomized feasibility trial. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1), s. 1–12. doi: 10.1186/s12913-022-07830-9.
 • Eriksen, Siren ; Rokstad, Anne Marie Mork; Selbæk, Geir; Björklöf, Guro Hanevold; Tveito, Marit & Bergh, Sverre [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Bruk av skjermbaserte medier blant eldre under covid-19-pandemien : en HUNT studie. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 17. doi: 10.4220/Sykepleienf.2022.88131.
 • Tretteteig, Signe; Eriksen, Siren; Hillestad, Adelheid H.; Julnes, Signe Gunn; Lichtwarck, Bjørn & Nilsen, Anita [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The Experience of Relatives of Nursing Home Residents with COVID-19: A Qualitative Study. Nursing: Research and Reviews. 12, s. 17–27. doi: 10.2147/NRR.S328336.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Røsvik, Janne-Kathrin; Fossberg, Marit & Eriksen, Siren (2021). The COVID-19 pandemic as experienced by the spouses of home-dwelling people with dementia : a qualitative study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 21, s. 1–9. doi: 10.1186/s12877-021-02551-w.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Eriksen, Siren & Björklöf, Guro Hanevold (2021). The facilitation of user-involvement for people with dementia as experienced by health care professionals : a qualitative study using focus groups. Aging & Mental Health. ISSN 1360-7863. s. 1–7. doi: 10.1080/13607863.2021.1975094.
 • Hoel, Kari-Anne; Rokstad, Anne Marie Mork; Feiring, Ingvild Hjorth; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir & Bergh, Sverre (2021). Person-centered dementia care in home care services – highly recommended but still challenging to obtain : a qualitative interview study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21, s. 1–10. doi: 10.1186/s12913-021-06722-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne; Engedal, Knut; Kirkevold, Øyvind; Selbæk, Geir & Saltyte Benth, Jurate [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Self-reported quality of life in people with dementia attending a day-care programme in Norway: A 24-month quasi-experimental study. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. 30(4), s. 1315–1324. doi: 10.1111/hsc.13455. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoel, Kari Anne; Rokstad, Anne Marie Mork; Feiring, Ingvild Hjorth; Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir & Bergh, Sverre (2021). Staff's perspectives on the organization of homecare services to people with dementia : a qualitative study. Nursing Open. ISSN 2054-1058. 8(4), s. 1797–1804. doi: 10.1002/nop2.822. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strøm, Benedicte Sørensen; Lausund, Hilde; Rokstad, Anne Marie Mork; Engedal, Knut & Goyal, Alka Rani (2021). Nursing Staff’s Knowledge and Attitudes towards Dementia in an Indian Nursing Home: A Qualitative Interview Study. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. ISSN 1664-5464. 11(1), s. 29–37. doi: 10.1159/000514092. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygård, Linda Anette Kornstad; Mundal, Ingunn Pernille; Dahl, Lisbeth; Saltyte Benth, Jurate & Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Limited benefit of marine protein hydrolysate on physical function and strength in older adults: a randomized controlled trial. Marine Drugs. ISSN 1660-3397. 19(2), s. 1–14. doi: 10.3390/md19020062. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygård, Linda Anette Kornstad; Dahl, Lisbeth; Mundal, Ingunn Pernille; Saltyte Benth, Jurate & Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Protein intake, protein mealtime distribution and seafood consumption in elderly Norwegians : associations with physical function and strength. Geriatrics (Basel). ISSN 2308-3417. 5(4), s. 1–14. doi: 10.3390/geriatrics5040100. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eriksen, Siren; Bartlett, Ruth Louise; Grov, Ellen Karine; Ibsen, Tanja Louise; Telenius, Elisabeth Wiken & Rokstad, Anne Marie Mork (2020). The experience of lived time in people with dementia : a systematic meta-synthesis. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. ISSN 1420-8008. 49(5), s. 435–455. doi: 10.1159/000511225. Fulltekst i vitenarkiv
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Eriksen, Siren & Rokstad, Anne Marie Mork (2020). I need to be who I am : a qualitative interview study exploring the needs of people with dementia in Norway. BMJ Open. ISSN 2044-6055. 10(8), s. 1–10. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035886.
 • Røsvik, Janne-Kathrin & Rokstad, Anne Marie Mork (2020). What are the needs of people with dementia in acute hospital settings, and what interventions are made to meet these needs? : a systematic integrative review of the literature. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20, s. 1–20. doi: 10.1186/s12913-020-05618-3.
 • Strøm, Benedicte Sørensen; Engedal, Knut & Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Engagement in everyday activities among people living in Indian nursing homes : the association with person-centredness. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders Extra. ISSN 1664-5464. 10, s. 13–26. doi: 10.1159/000505396. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork & Thorsen, Kirsten (2019). Pårørendes erfaringer av kvalitet i helse- og omsorgstjenester til personer med demens og pårørende. En longitudinell narrativ studie. Tidsskriftet aldring og helse. ISSN 1890-4130. 23(4), s. 56–64.
 • Halse, Ingeborg; Björklöf, Guro Hanevold; Engedal, Knut; Rokstad, Anne Marie Mork; Persson, Karin Ester Torun & Eldholm, Rannveig Sakshaug [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Applicability of the locus of control of behaviour scale for people with dementia. Aging & Mental Health. ISSN 1360-7863. 24(12), s. 2111–2116. doi: 10.1080/13607863.2019.1652244. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vossius, Corinna Elisabeth; Selbæk, Geir; Saltyte Benth, Jurate; Wimo, A.; Engedal, Knut & Kirkevold, Øyvind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Cost analysis of day care centres in Norway. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14(8), s. 1–12. doi: 10.1371/journal.pone.0219568. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne & Rokstad, Anne Marie Mork (2019). Facilitation of activities for people with dementia in day care : a qualitative study exploring the experiences of staff. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 12, s. 503–513. doi: 10.2147/JMDH.S198024.
 • Lichtwarck, Bjørn; Myhre, Janne; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind; Rokstad, Anne Marie Mork & Saltyte Benth, Jurate [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). TIME to reduce agitation in persons with dementia in nursing homes : a process evaluation of a complex intervention. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 19, s. 1–16. doi: 10.1186/s12913-019-4168-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rokstad, Anne Marie Mork; McCabe, Louise; Robertson, Jane; Strandenæs, Margit Gausdal; Tretteteig, Signe & Vatne, Solfrid (2019). Day Care for People with Dementia: A Qualitative Study Comparing Experiences from Norway and Scotland. Dementia. ISSN 1471-3012. 18(4), s. 1393–1409. doi: 10.1177/1471301217712796.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Engedal, Knut; Kirkevold, Øyvind; Saltyte Benth, Jurate & Selbæk, Geir (2018). The impact of attending day care designed for home-dwelling people with dementia on nursing home admission : a 24-month controlled study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 18:864, s. 1–11. doi: 10.1186/s12913-018-3686-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nygård, Linda Anette Kornstad; Mundal, Ingunn Pernille; Dahl, Lisbeth; Saltyte Benth, Jurate & Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Nutrition and physical performance in older people—effects of marine protein hydrolysates to prevent decline in physical performance : a randomised controlled trial protocol . BMJ Open. ISSN 2044-6055. 8(10), s. 1–7. doi: 10.1136/bmjopen-2018-023845. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lichtwarck, Bjørn; Myhre, Janne; Goyal, Alka Rani; Rokstad, Anne Marie Mork; Selbæk, Geir & Kirkevold, Øyvind [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Experiences of nursing home staff using the targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms (TIME) : a qualitative study. Aging & Mental Health. ISSN 1360-7863. 23(8), s. 966–975. doi: 10.1080/13607863.2018.1464116.
 • Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne & Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Experiences of attending day care services designed for people with dementia?a qualitative study with individual interviews. Aging & Mental Health. ISSN 1360-7863. 22(6), s. 764–772. doi: 10.1080/13607863.2017.1304892.
 • Tretteteig, Signe; Vatne, Solfrid & Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Meaning in family caregiving for people with dementia : a narrative study about relationships, values, and motivation and how day care influences these factors. Journal of Multidisciplinary Healthcare. ISSN 1178-2390. 10, s. 445–455. doi: 10.2147/JMDH.S151507. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lichtwarck, Bjørn; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind; Rokstad, Anne Marie Mork; Saltyte Benth, Jurate & Lindstrøm, Jonas Christoffer [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Targeted interdisciplinary model for evaluation and treatment of neuropsychiatric symptoms : a cluster randomized controlled trial. The American journal of geriatric psychiatry. ISSN 1064-7481. 26(1), s. 25–38. doi: 10.1016/j.jagp.2017.05.015. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ulvund, Ingeborg; Rokstad, Anne Marie Mork & Vatne, Solfrid (2017). Incident reporting – a difficult balancing act. (Translation of "Varsling av avvik – en vanskelig balansekunst"). Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. doi: 10.4220/sykepleienf.2016.58904en.
 • Tretteteig, Signe; Vatne, Solfrid & Rokstad, Anne Marie Mork (2017). The influence of day care centres designed for people with dementia on family caregivers : a qualitative study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 17(5), s. 1–11. doi: 10.1186/s12877-016-0403-2.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Døble, Betty; Engedal, Knut; Kirkevold, Øyvind; Saltyte Benth, Jurate & Selbæk, Geir (2017). The impact of the Dementia ABC educational programme on competence in person-centred dementia care and job satisfaction of care staff. International Journal of Older People Nursing. ISSN 1748-3735. 12(2), s. 1–10. doi: 10.1111/opn.12139.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Engedal, Knut; Kirkevold, Øyvind; Saltyte Benth, Jurate; Barca, Maria Lage & Selbæk, Geir (2017). The association between attending specialized day care centers and the quality of life of people with dementia. International Psychogeriatrics. ISSN 1041-6102. 29(4), s. 627–636. doi: 10.1017/S1041610216002015.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Se hvem jeg er! : personsentrert omsorg ved demens. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03585-7. 125 s.
 • Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (2020). Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-59107-6. 371 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rokstad, Anne Marie Mork (2022). The needs of people with dementia and how to meet them - facilitating user-involvement and tailored services.
 • Johnsen, Ole Johnny; Rokstad, Anne Marie Mork & Grønnevik, Reiulf (2022). Gråt av glede da han så maleriet sitt på veggen. [Avis]. Altaposten.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Tangen, Gro Gujord; Eriksen, Siren & Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Fun and meaningful routine - the experience of physical activity in people with dementia.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Tiltak for pårørende.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Anbefalte miljøbehandlingstiltak.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Personsentrert omsorg og behandling ved demens .
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2021). Day care for people with dementia in Norway.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2021). The impact of the pandemic on people with dementia living at home and their family caregivers - summary of findings from qualitative interviews.
 • Rokstad, Anne Marie Mork & Hveem, Petter (2021). Slik kan vi få et gunstigere dagtilbud til personer med demens i Norge. [Internett]. www.aldringoghelse.no.
 • Rokstad, Anne Marie Mork & Hveem, Petter (2021). Personer med demens bør komme raskt i gang med dagaktiviteter. [Internett]. forskning.no.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Ny studie om demenssyke - Slik vil vi leve. [Avis]. Dagbladet.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Utfordrende atferd. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 196–217.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Miljøbehandling. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 165–192.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Utredning og diagnostikk. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 72–85.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Personsentrert omsorg. I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 51–70.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Hva er demens? . I Rokstad, Anne Marie Mork & Smebye, Kari Lislerud (Red.), Personer med demens - Møte og samhandling 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-59107-6. s. 23–48.
 • Selbæk, Geir; Rokstad, Anne Marie Mork & Skaug, Therese Doksheim (2020). Slik forebygger du demens i ulik alder. [Avis]. Dagbladet.
 • Strandenæs, Margit Gausdal; Lund, Anne & Rokstad, Anne Marie Mork (2019). Facilitation of activities for people with dementia in day care: A qualitative study exploring the experiences of staff.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Øvereng, Allan Rune; Strandli, Elin Aarø; Telenius, Elisabeth Wiken; Eriksen, Siren & Björklöf, Guro Hanevold [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). The needs of people with dementia as experienced by health care providers.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Lichtwarck, Bjørn & Væringstad, Anette (2019). Nevropsykiatriske symptomer og atferd som utfordrer - forståelse og tilnærming. I Krohne, Kariann (Red.), Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse. ISSN 978-82-8061-411-7.
 • Rokstad, Anne Marie Mork & Øvereng, Allan Rune (2019). Personsentrert omsorg - fordypning. I Krohne, Kariann (Red.), Demensomsorgens ABC. perm 2. Aldring og helse. ISSN 978-82-8061-411-7.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Personsentrert omsorg som verdigrunnlag i møte med personer med demens. I Krohne, Kariann (Red.), Demensomsorgens ABC. Perm 1. Forlaget aldring og helse . ISSN 9788280613998.
 • Røsvik, Janne-Kathrin & Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Demensvennlige sykehus. Foreløpige resultater fra en integrativ literaturstudie.
 • Røsvik, Janne-Kathrin & Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Care for people with dementia in hospitals. A protocol for a literature review.
 • Rokstad, Anne Marie Mork & Røsvik, Janne (2018). Personsentrert omsorg. I Engedal, Knut & Haugen, Per Kristian (Red.), Demens - sykdommer, diagnostikk og behandling. Forlaget aldring og helse - akademisk. ISSN 9788280613394. s. 300–313.
 • Strandenæs, Margit Gausdal; Rokstad, Anne Marie Mork & Lund, Anne (2018). “I’m having a good time here” Experiences of attending day care services designed for people with dementia - a qualitative study with individual interviews .
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Selbæk, Geir; Kirkevold, Øyvind; Benth, Jūratė Šaltytė & Engedal, Knut (2018). The impact of attending a day care centre designed for people with dementia on nursing home admission .
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Effekt av tilrettelagte dagtilbud.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). The influence of attending a day care centre designed for people with dementia.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Dagtilbud og sammenhengen med livskvalitet og utsettelse av sykehjemsinnleggelse.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). El VIPS i el DCM, estrategies de lideratge.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Å leve med demens.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Personsentrert omsorg - et verdigrunnlag som styrker personverdet og ivaretar menneskerettigheter for personer med demens.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Nasjonal fagleg retningslinje om demens.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens - gevinst for pasient, pårørende og økonomien.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Demensvenleg sjukehus.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Personsentrert demensomsorg.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2018). Effekt af dag og aktivitetstilbud - inspirasjon fra Norge.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Kommunikasjon med mennesker som har en demenssykdom.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Kommunikasjon med mennesker som har en demenssykdom.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Kommunikasjon med mennesker som har en demenssykdom.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Dagtilbud for eldre med demens – positivt innhold og struktur på hverdagen.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Å finne mening i pårørenderollen – hvordan kan personalet bidra?
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Å møte mennesker med demens – hvordan kan vi kommunisere?
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Fra kunnskap til endret praksis- betydningen av godt lederskap.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Hva er personsentrert omsorg?
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Livshistorie og personsentrert omsorg.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). The impact of the Dementia ABC educational programme on competence in person-centred dementia care and job satisfaction of care staff.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Norwegian National Dementia Plans 2015 and 2020.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Personsentrert omsorg.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Miljøbehandling - forebygging av APSD.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Er det en sammenheng mellom deltakelse i dagaktivitetstilbud og opplevelse av livskvalitet hos personer med demens?
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Intervju på Slovensk riksdekkende nyhetssending om tilbud til hjemmeboende personer med demend. [TV]. National TV Slovenia.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Services for family caregivers and people with dementia living at home in Norway.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2017). Effekt av tilrettelagte dagaktivitetstilbud for personer med demens.
 • Jøranson, Nina; Pedersen, Ingeborg; Rokstad, Anne Marie Mork & Ihlebæk, Camilla (2017). Aktivitet med Paro: Effektene på agitasjon og depresjon hos personer med demens - en cluster-RCT. BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri. 8(9), s. 24–27.
 • Rokstad, Anne Marie Mork; Robertson, Jane; McCabe, Louise; Strandenæs, Margit Gausdal; Tretteteig, Signe & Vatne, Solfrid (2017). Being apart improves being together: day care to support families living With dementia - a comparative study in Norway ans Scotland.
 • Mjørud, Marit; Røsvik, Janne-Kathrin; Rokstad, Anne Marie Mork; Munch, Marianne & Røen, Irene Mari (2016). Bruk av fire metoder for å implementere personsentrert omsorg; VIPS, Dementia care Mapping,, Marte Meo og planverktøy for strukturert miljøbehandling. Tidsskriftet aldring og helse. ISSN 1890-4130. 20(3), s. 34–37.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2016). God pleiekultur krever gode ledere. Kommunal rapport. ISSN 0801-6410.
 • Ibsen, Tanja Louise; Rokstad, Anne Marie Mork; Eriksen, Siren ; Björklöf, Guro Hanevold; Tveito, Marit & Bergh, Sverre [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien. Rapport helsedirektoratet. Aldring og helse. ISSN 978-82-8061-791-0.
 • Rokstad, Anne Marie Mork (2020). Behov hos personer med demens - Et kunnskapsgrunnlag for Demensplan 2020. Aldring og helse. ISSN 978-82-8061-616-6.
 • Rokstad, Anne Marie Mork & Øvereng, Allan Rune (2017). LEVE HELE LIVET – EN KVALITETSREFORM FOR ELDRE Kompetanseutvikling og forutsetninger for faglig gode arbeidsmiljø i kommunal helse- og omsorgstjeneste til eldre - oppsummering av kunnskap og forskningsresultater . Helse og omsorgsdepartementet.
 • Tretteteig, Signe; Rokstad, Anne Marie Mork; Vatne, Solfrid & Kirkevold, Øyvind (2017). The impact of day care designed for persons with dementia on their family caregivers. Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-8377-128-2.
 • Røsvik, Janne-Kathrin; Mjørud, Marit; Rokstad, Anne Marie Mork; Røen, Irene Mari & Munch, Marianne (2016). Implementering av Personsentrert Omsorg. Aldring og helse. ISSN 978-82-8061-278-6.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 3. nov. 2020 09:54