Hege Bakken

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4771214037
Studiested
Molde
Kontornr.
B-321

Arbeidsområder

Er ansatt på bachelorutdanninga i vernepleie og er kullansvarlig for deltid vernepleie Kristiansund. Hovedområder:

 • Sosiologi
 • Organisasjonsfag
 • Funksjonshemming og inkludering
 • Læringsorientert faglig refleksjon
 • Praksisoppfølging av studenter

Bakgrunn

1997: Cand.polit. Hovedfag i sosiologi fra NTNU, Trondheim

1997: 1-årig praktisk-pedagogisk utdanning fra NTNU, Trondheim

2008: Phd-kurs vitenskapsteori med etikk

2019: Phd-kurs kvalitativ metode

1997-98: Høgskolelektor på førskolelærer- og allmennlærerutdanninga, Høgskolen i Nesna

1998-dd: Høgskolelektor på bachelorutdanninga i vernepleie, Høgskolen i Molde

 

 

Prosjekter

Publikasjoner

 • Søderstrøm, Sylvia; Bakken, Hege; Østby, May & Ellingsen, Karl Elling (2022). How implementation of cognitive assistive technology in home-based services for young adults with intellectual disabilities influences support staff`s professional practice. Journal of Intellectual Disabilities. ISSN 1744-6295. doi: 10.1177/17446295221083137.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2021). Jeg kan! Personer med utviklingshemming og deres erfaringer med velferdsteknologi – En studie med inkluderende design. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 7(1), s. 1–23. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2021-01-02.
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege & Ellingsen, Karl Elling (2019). How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities. Journal of Intellectual Disabilities. ISSN 1744-6295. 25(2), s. 168–182. doi: 10.1177/1744629519882582. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan". I Østby, May & Haugenes, Marit (Red.), Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031293. s. 170–183.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale & Ulvund, Ingeborg (2019). Are Norwegian mentors failing to fail nursing students? Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953. 36, s. 64–70. doi: 10.1016/j.nepr.2019.03.002.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? . Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), s. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Hege; Aasgård, Ingrid Krohn & Østby, May (2022). Personer med utviklingshemming kan bidra i samfunnet. Tidens Krav.
 • Bakken, Hege; Aasgård, Ingrid Krohn & Østby, May (2022). Personer med utviklingshemming kan bidra i samfunnet. Romsdals Budstikke.. ISSN 0806-5160.
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Bakken, Hege (2022). Personer med utviklingshemming og deres erfaringer med velferdsteknologi.
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Werner, Guro Fiskergård & Bakken, Hege (2021). Det handler om å få inn andre holdninger : Ole Magnus Oterhals - 10 år som timelærer ved Høgskolen i Molde. [Internett]. vernepleier.no.
 • Bakken, Hege (2020). Prosjektdeltager-/forskerkurs for personer med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.
 • Oterhals, Ole Magnus; Korsvik, Iver Valved; Røvik, Kristin; Bakken, Hege & Hagen, Rigmor Sjaastad (2020). Det er ikke verden og oss, det er alle - i ett samfunn. [Avis]. Romsdals Budstikke.
 • Søderstrøm, Sylvia; Bakken, Hege & Østby, May (2019). Bruk av Memoplanner gir økt deltakelse og selvbestemmelse blant personer med uviklingshemming.
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2019). Brukernes erfaringer og vurderinger av velferdsteknologi.
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2019). Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!".
 • Bakken, Hege (2018). Erfaringer fra å forske sammen med utviklingshemmede.
 • Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i "Jeg kan!-prosjektet". Hva synes brukerne selv om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?
 • Østby, May; Bakken, Hege & Oterhals, Ole Magnus (2018). Bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi i prosjektet "Jeg kan!"Hva synes personer med utviklingshemming om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Bruk av velferdsteknologi i prosjektet «Jeg kan!» Personer med utviklingshemming sine erfaringer.
 • Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus & Ellingsen, Karl Elling (2018). Metodologiske utfordringar ved intervju av personar med psykisk utviklingshemming og begrensa eller manglande talespråk.
 • Søderstrøm, Sylvia; Østby, May & Bakken, Hege (2018). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for utviklingshemmede.
 • Østby, May; Oterhals, Ole Magnus & Bakken, Hege (2017). Experiences and challenges when interviewing persons with intellectual disability and limited or no spoken language. .
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
 • Bakken, Hege (2013). IPC and reflection in a graduate school context.
 • Bakken, Hege; Østby, May & Søderstrøm, Sylvia (2012). Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for personer med utviklingshemming.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2010). "Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs...": Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie.
 • Bakken, Hege (2010). I kva grad er vernepleiaren sin kompetanse nyttig i grunnskulen?
 • Bakken, Hege (2009). Methodological questions related to a study of interprofessional collaboration in primary school.
 • Bakken, Hege (2009). Grunnskulen - ein arbeidsplass for vernepleiarar, barnevernpedagogar og sosionomar?
 • Bakken, Hege & Østby, May (2009). "Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs..." : Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie (bachelorgrad).
 • Ødegård, Atle & Bakken, Hege (2008). IPE in a Norwegian community.
 • Ødegård, Atle & Bakken, Hege (2007). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Bakken, Hege & Eikrem, Kristine (2006). Skolen som arena for vernepleiere?
 • Bakken, Hege & Eikrem, Kristine (2005). Skulen som arena for vernepleiarar? : ein evalueringsstudie av eit prosjekt med etablering av sosialpedagogisk team i grunnskulen.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Jakten på vernepleieren.
 • Ellingsen, Karl Elling; Bakken, Hege; Dahlen, Wenche Natland; Lungwitz, Dirk; Strand, Øivind & Søderstrøm, Sylvia [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Velferdsteknologi i velferdstjenester til personer med utviklingshemming. En rapport fra forskningsprosjektet Jeg Kan! Livslange tjenester til personer med utviklingshemming . Ålesund kommune.
 • Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård & Campbell, Cecilie [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde . Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-213-0.
 • Bakken, Hege & Østby, May (2015). ”Mulig det finnes en angreknapp?” : mestringstillit og IKT-kompetanse hos den voksne deltids vernepleierstudent. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-199-7.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-055-9.
 • Bakken, Hege; Berge, Dag Magne & Eikrem, Kristine (2005). Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole : evaluering av et forsøksprosjekt. Møreforsking Molde. ISSN 82-7830-083-6.
 • Bakken, Hege; Sundal, Hildegunn & Valla, Astrid (2000). "Prosjekt barn". Kommunikasjon med og om barnet - som pasient i sykehus uten egen barneavdeling: en studie av pårørendes opplevelser ved å ha barnet sitt som pasient ved Fylkessykehuset i Molde. Fylkessykehuset i Molde.
 • Bakken, Hege; Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn & Aarseth, Turid (1999). Oppvekstfeltets organisering : en evaluering av utprøving av deler av barne- og ungdomsplanen i Molde kommune. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-009-5.
 • Bakken, Hege (1997). Samarbeid "på tvers" - om førebyggande tiltak i ein kommune der etat er eit "fy-ord". Institutt for sosiologi og statvitenskap NTNU.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:04 - Sist endret 20. jan. 2021 14:29