Inger Elisabeth Bergum

Avdeling for helse- og sosialfag
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4771214259
Studiested
Molde
Kontornr.
B-307

Arbeidsområder

Avdeling for helse- og sosialfag.

Studieprogram bachelor i sykepleie.

Emneansvarlig for følgende emner:

Fagforståelse i grunnleggende sykepleie (SYH100, SYD100).

Kliniske studier; Fagutøvelse av sykepleie i sykehjem og omsorgssenter (SKH101, SKD101).

Sykepleierens pedagogiske og veiledende funksjon (SYH200, SYD200).

Fagområder:

Grunnleggende sykepleie.

Veileder og fasilitator i simulering- og ferdighetssenteret.

Veiledning i ulike arbeidskrav, mappekrav samt sensur eksamen

TPS - tverrprofesjonell samarbeidslæring mellom sykepleier- og vernepleierstudenter

Forskning - kvalitet i praksis og TPS

Bakgrunn

Førstelektor i sykepleie

PhD-kurs. 

Mastergrad i Samfunnsplanlegging og leiing. 

Praktisk pedagogisk utddaning (PPU)

Tilleggsutdanning i ledelse og organisasjon.
Offentlig godkjent sykepleier i 1986. Har 18 års klinisk erfaring fra kommunehelstjenesten

Forskergrupper

Publikasjoner

 • Malones, Bente Dale; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Heggdal, Wenche Mongstad & Eines, Trude Fløystad (2022). Hva kreves for å stryke sykepleierstudenter i praksis som ikke har oppnådd nødvendig læringsutbytte? : en kvalitativ studie. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 18(2), s. 1–14. doi: 10.7557/14.5544.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2020). Repetisjon - en strategi for å opprettholde gode levevaner for personer med diabetes type 2. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(3), s. 1–12. doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-03-06.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth & Grønvik, Cecilie K Utheim [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte? . Klinisk Sygepleje. ISSN 0902-2767. 33(1), s. 23–39. doi: 10.18261/issn.1903-2285-2019-01-03.
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning. Nordisk tidsskrift for helseforskning. ISSN 1504-3614. 12(1), s. 19–33. doi: 10.7557/14.3772.
 • Vasset, Frøydis Perny; Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans & Almås, Synnøve Hofseth (2014). Interprofessional E-learning as a pedagogical tool in health and social care educations. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. 34(1), s. 19–23.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergum, Inger Elisabeth & Hegdal, Tone (2019). Tverrprofesjonelt samarbeid i primærhelsetjenesten - etikk, kommunikasjon og jus.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2018). Tverrprofesjonelt samarbeid.
 • Bergum, Inger Elisabeth & Hegdal, Tone (2018). Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleier- og vernepleierstudenter.
 • Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad & Inderhaug, Hans [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?
 • Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv & Bakken, Hege [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?
 • Bergum, Inger Elisabeth & Mordal, Elin (2017). Tverrprofesjonelt samarbeid i helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunesektoren.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2015). Erfaringer fra Fellesprosjektet 1. studieår. Tverrprofesjonell samarbeidslæring mellom vernepleierstudenter og sykepleierstudenter ved Høgskolen i Molde.
 • Brask, Ole David; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Hauge, Kari Johanne Westad; Bachmann, Liv & Bergum, Inger Elisabeth [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Kvalitet i praksisstudier ved sykepleier- og vernepleierutdanning.
 • Bergum, Inger Elisabeth; Hegdal, Tone & Inderhaug, Hans (2014). Collaboration across Professional Boundaries. Interprofessional e-learning as a pedagogical tool in health and social educations.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2014). Ulike modeller for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS).
 • Bergum, Inger Elisabeth; Inderhaug, Hans Gunder; Almås, Synnøve Hofseth & Vasset, Frøydis Perny (2012). Collaboration across Professional Boundaries (CAB)- prosjektet.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2008). Presentasjon av mastergradsoppgave: "Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Jakten på vernepleieren.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2016). Essay i Vitskapsteori og etikk: Forskerens dobbeltrolle - forskningsetiske utfordringer ved å forske i eget fagfelt. Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2016). Essay i Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse: Tverrprofesjonell samarbeidslæring - er det så vanskelig? Høgskolen i Molde og Høgskulen i Volda.
 • Ødegård, Atle; Sæbjørnsen, Siv Elin Nord; Hegdal, Tone; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David & Inderhaug, Hans [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk. ISSN 978-82-7962-205-5.
 • Bergum, Inger Elisabeth (2007). "Det er no kjekkast å gå i lag då..." - sosiale relasjoner og fysisk aktivitet. Høgskulen i Volda.
 • Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine & Longva, Ståle [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Høgskolen i Molde. ISSN 82-7962-055-9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. sep. 2018 15:03 - Sist endret 26. okt. 2021 09:43